Prijave na konkurs za smeštaj u domove

0
SHARE

 Od 1. do 15. septembra trajaće prijavljivanje studenata prve godine fakulteta na konkurs za prijem u studentske domove za školsku 2008/2009. godinu. Rok za prijavu na konkurs za studente ostalih godina je od 15. septembra do 31. oktobra 2008. godine.

Prijave za konkurs i konkursnu dokumentaciju treba dostaviti službi smeštaja u Studentskom centru.
Ustanova Studentski centar objaviće nacrt rang-liste u roku od 48 sati od zaključenja konkursa, a konačnu rang-listu u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.
Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati treba da prilože uverenje o prosečnoj oceni i godini studija, i potvrdu visokoškolske ustanove o upisu zimskog semestra tekuće školske godine.
Studenti prve godine prilažu uverenje o uspehu iz srednje škole i dokaz o upisu prve godine studija.
Potrebno je priložiti i uverenje o prihodima po članu domaćinstva od 1. januara do 30. juna, koje je izdao nadležni opštinski organ u mestu prebivališta kandidata, dok se lekarsko uverenje predaje prilikom useljenja u dom.
Brucoši koji su ostvarili pravo na smeštaj moći će da se usele od 1. do 10. oktobra, a studenti ostalih godina od 15. novembra do 1. decembra.
Kandidati se rangiraju na osnovu kriterijuma i merila za smeštaj studenata u ustanove studentskog standarda, i u skladu sa pravilnikom o smeštaju i ishrani učenika i studenata u ustanove učeničkog i studentskog standarda.

Potrebna dokumenta

  • uverenje o prosečnoj oceni i godini studija
  • potvrda visokoškolske ustanove o upisu zimskog semestra 
  • uverenje o prihodima po članu domaćinstva od 1. januara do 30. junaa
  • lekarsko uverenje (predaje se prilikom useljenja u dom) 
  • uverenje o uspehu iz srednje škole (brucoši) 
  • dokaz o upisu prve godine studija (brucoši)

Izvor:Blic