Home [zabavnik] Mladi gradski lavovi

Mladi gradski lavovi

45
0

 Oni su uspešni studenti, a u svojim 20-im godinama dobili su priliku da sednu u odborničku klupu Skupštine Beograda i ravnopravno sa starijim kolegama, rade na tome da Beograd stremi u pravcu razvoja.

MARKO MILUTINOVIĆ (23), DSS
Marko Milutinović kaže da je oduvek imao entuzijazam da menja okolinu u kojoj živi.
– Prirodan nagon mladog čoveka je da menja. Pre svega želim da Beograd bude bezbedan grad, da svi žive u zdravom okruženju. Da bude ravnomerno razvijen, tako da i žitelji u ruralnim delovima imaju bioskope, kulturne centre, infrastrukturu, saobraćajnice. Treba da se borimo protiv alkoholizma i narkomanije, da izdvajamo više za razvoj sporta. Želim da svako ima priliku da studira i da pokušamo da, ulažući u visoko obrazovanje, svaki drugi čovek bude visokoobrazovan – kaže Marko Milutinović, apsolvent Pravnog fakulteta.

Nenad Nikolić (20), SRS
Član je SRS već sedam godina. Kaže da je oduvek želeo da se bavi politikom.
– Želim da krenemo brže, bolje, energičnije. Zalažemo se pre svega za mlade i želimo da od Beograda napravimo idealan grad za život mladih ljudi. Treba izgraditi veliki broj obdaništa, stanova za mlade bračne parove, borićemo se da škole budu bez droge. Ulagaćemo napor za kontinuiranu borbu protiv korupcije i kriminala. Iskoristićemo potencijal i atraktivan položaj grada za njegov još veći razvoj – napominje Nikolić.

JANKO RADAKOVIĆ (23), DS
Na dan punoletstva je postao član Demokratske stranke. Kao razlog ulaska u politiku navodi želju za suštinskim promenama.
– Radimo na boljem kvalitetu života u Beogradu. Želimo da omogućimo da mladi kada završe školu mogu da se zaposle u svojoj struci. Beograd je svetska metropola i vidim ga kao grad mladih ljudi. Želim da učinimo da bude najorganizovaniji grad u ovom delu Evrope i grad sa brojnim kulturnim dešavanjima – napominje Janko, student Pravnog fakulteta.

Sin Nenada Bogdanovića među odbornicima
To što je sin Nenada Bogdanovića bio je dodatni motiv za Matiju Bogdanovića da se politički angažuje u DS-u i da svoj doprinos razvoju prestonice. „Želim da Beograd bude grad budućnosti. Treba raditi na tome da se poveća broj kulturnih dešavanja u gradu, poboljšati prevoz iz prigradskih naselja ka centru, razvijati infrastrukturu, graditi mostove, organizovati komunalnu policiju koja će uvesti komunalni red. Važno je da se borimo protiv droge i tuča u školama. Beograd vidim kao bezbedan grad i želim da u njega dolaze ljudi iz celog sveta, da se zabavljaju, da u njemu uče i da im boravak bude lep”, kaže Matija, inače student Fakulteta organizacionih nauka.