Konkurs za stipendiranje politički angažovanih studenata

0
SHARE

 Nemačka Fondacija Konrad Adenauer objavila je konkurs za dodelu finansijske pomoći (100 evra mesečno u roku od godinu dana) politički angažovanim studentima završnih godina fakulteta i postdiplomcima. Kako se navodi u saopštenju Fondacije, koje prenosi Novosadski univerzitet na svom sajtu (www.ns.ac.yu) , politička angažovanost studenata ne podrazumeva samo aktivnost u okviru neke od demokratskih stranaka u Srbiji, već opštu političku angažovanost u nevladinim i studentskim organizacijama, koja ne mora da bude vezana za politikčke partije.

Stipendija nije ograničena samo na studente društvenih nauka, a, pored opštih uslova, kandidati ne smeju imati manji prosek oseca od 8,5. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti treće, četvrte i pete godine studija, kao i postdiplomci, a oni koji budu izabrani u uži krug, biće pozvani na razgovor sa članovima Komisije za dodelu stipendija u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu. Ukoliko stipendista prekine ili napusti studije, obavezan je da novac vrati Fondaciji. Predviđeno je da se stipendistima omogući i pohađanje kursa nemačkog jezika.

Izvor: 24 sat