Home [konkursi] Konkurs balkanskog fonda za lokalne inicijative za program donacija socijalna...

Konkurs balkanskog fonda za lokalne inicijative za program donacija socijalna tranzicija

50
0

 Cilj programa jeste da dodelom donacija u maksimalnom iznosu do 20.000,00 eura podrži proces tranzicije sistema socijalne zaštite obezbeđujući sredstva lokalnim, nevladinim i neprofitnim organizacijama koje se pro-aktivno i kreativno bave socijalnim pitanjima.  Rok za prijavljivanje je 11. septembar 2008. godine.

Rok za prijavljivanje je 11. septembar 2008. godine.
Prijavni formular se može preuzeti na sajtu www.bcif.org ili dobiti putem e-maila: office@bcif.org
Više informacija o uslovima konkursa, procesu donošenja odluka, uputstva za prijavljivanje možete dobiti pozivom na brojeve BCIF kancelarije (011/ 26-22-511; 32-88-721; 32-88-723).