Konkurs za umetničke projekte iz oblasti savremene umetnosti i dizajna

0
SHARE

 O3ONE raspisuje KONKURS za umetničke projekte iz oblasti savremene umetnosti i dizajna, koji će se realizovati u 2009. godini, u prostoru O3one-a. Konkursni projekti treba da nose visok stepen inovativnosti, i da doprinose unapređenju savremene umetničke scene. Prioriteti pri izboru projekata su: konceptualna zasnovanost projekta, njegova inovativnost, komunikativnost sa širom publikom, interdisciplinarni karakter i stepen osmišljenosti sa mogućnošću uspešne realizacije.

Pravo učešća na konkursu imaju: autori/grupe autora koji žive na teritoriji Republike Srbije i institucije/udruženja građana registrovane na teritoriji Republike Srbije.

Konkursni materijal je potrebno dostaviti u digitalnoj formi na cd/dvd-u, od 01. do 10. septembra 2008. godine, na adresu: Andrićev venac 12, 11000 Beograd.

Radno vreme O3one-a je od 12 – 20h.

Konkursni materijal treba da sadrži:

1. FORMULAR,
2. BIOGRAFIJU:

 • CV do 500 reči
 • ZA KATEGORIJU "SAVREMENA UMETNOST": Primere prethodno izlaganih radova – do tri samostalne i tri grupne izložbe. Za svaku izložbu potrebno je priložiti kratak koncept i do 10 fotografija ili do 3 min video materijala.
 • ZA KATEGORIJU "DIZAJN": Izbor iz portfolia radova – do 5 radova (realizovanih, prototipova i nerealizovanih radova). Za svaki realizovani rad priložiti do 3 fotografije ili do 30" (sekundi) video materijala, a za svaki nerealizovani rad priložiti do 3 grafička priloga (skice, 3d modela) ili max 30" (sekundi) video animacije. Ukoliko je autor učestvovao na samostalnim ili grupnim izložbama, priložiti ilustracije javnih nastupa – do tri izložbe. Za svaku izložbu priložiti do 5 fotografija ili do 1' (minut) video materijala.

3. PREDLOG PROJEKTA:

 • Naziv
 • Sinopsis
 • Fotografije ili skice pojedinačnih elemenata postavke
 • Skicu postavke u galeriji
 • Tehničku specifikaciju (medij, dimenzije radova, trajanje radova, materijal)
 • Tehničku listu (materijalni i ljudski resursi i vreme potrebno za realizaciju).

Napomena:

 • Konkursni projekat ne sme biti prethodno izlagan/objavljivan u Srbiji;
 • O3ONE ne snosi troškove produkcije radova, ali može učestvovati u koprodukciji određenih izabranih projekata;
 • Svi projekti moraju biti izvodljivi već od januara 2009. godine;
 • Priložen konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu O3ONE-a www.o3one.rs do 30. septembra 2008. godine. Raspodela termina izabranih projekata i potpisivanje ugovora biće obavljeno do kraja 2008. godine.

Nepotpun konkursni materijal ili materijal koji je stigao nakon naznačenog roka neće biti razmatran.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na adresu: konkurs@o3one.rs