KONKURS ZA NOVI KRUG GRANTOVA ZA ORGANIZACIJE GRAĐANSKOG DRUŠTVA – Evropska komisija

0
SHARE

 Cilj konkursa je da ojača ulogu građanskog društva u unapređivanju ljudskih prava i demokratskih reformi, da podrži proces pomirenja i unapredi učešće u političkom životu.
Za program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji izdvojeno je €600,000, sa mogućnošću da se taj iznos dodatno uveća za €900,000 tokom trajanja konkursa. Pojedinačni grantovi će iznositi od €25,000 do €95,000. Prilikom objavljivanja ovog konkursa, šef Delegacije Evropske komisije u Srbiji Žozep M. Ljoveras je rekao: "Organizacije građanskog društva imaju aktivnu i važnu ulogu u procesu evropskih integracija u Srbiji. One su najbliže običnom građaninu i nastale su iz temelja društva da bi otvarale i bavile se pitanjima koja su često zanemarena. Građanski dijalog, ljudska i individualna prava, građanski aktivizam i učešće u procesima su među glavnim stubovima na kojima je Evropska unija izgrađena. Evropska komisija podržava inicijative građanskog društva u Srbiji još od 1994. godine. Nastavljajući sa ovom podrškom, mi pokazujemo kontinuiranu posvećenost jačanju evropskih vrednosti u Srbiji, kao i spremnost da pružimo pomoć Srbiji da se pripremi za svoju budućnost u evropskoj porodici."
Ovaj konkurs je usmeren na projekte koji doprinose postizanju konsenzusa u osporavanim ili kontroverznim oblastima politike, putem građanskog dijaloga koji okuplja širok krug učesnika. Takođe, neke oblasti od interesa za ovaj konkurs su posredovanje ili rešenje sukoba, socijalna integracija, tranziciona pravda i pomirenje, uključujući i posebnu ulogu žena u ovim procesima, prava manjina, odnos religije i države, zemljišna reforma, kontrola prirodnih dobara, itd. Projekti bi takođe trebalo da podstaknu i osnaže uključivanje žena i drugih manje zastupljenih grupa u svim oblastima, a posebno u ekonomskom smislu putem otvaranja novih radnih mesta i razvojnih planova na lokalnom nivou, kao i putem jačanja odgovornosti kroz inicijative građanskog dijaloga sa političkim grupacijama (tj sa političkim partijama, grupama parlamentaraca ili zakonodavnim organima).
Prioritet će takođe biti dat inicijativama za unapređenje pluralizma građanskog društva, podržavajući, na primer, aktivnosti i izgrađivanje kapaciteta novih ili slabijih organizacija koje su formirale grupe čiji su interesi manje zastupljeni (tj. manjine, osobe sa posebnim potrebama, žene radnici, seosko stanovništvo, interno raseljena lica, itd) i inicijative za promociju nezavisnih medija. Projekti bi takođe trebalo da podstaknu toleranciju i razumevanje među etničkim, religijskim i kulturnim grupama. U tom cilju konkurs će podržati podizanje svesti, unapređenje obrazovanja, obuku i monitoring vezan za ljudska prava i demokratizaciju na lokalnom nivou osnaživanjem učešća lokalnog stanovništva i stvaranjem mreža lokalnih organizacija.
Krajnji rok za predaju predloga projekata je ponedeljak, 2. jun 2008 u 16:30 časova.
Delegacija će predstaviti program u dva navrata:
– u sredu, 9. aprila od 12:00 do 15:00 u Media centru (Sava Centar, II sprat, Milentija Popovića 8, Beograd)
– u petak, 11. aprila od 13:00 do 16:00 u Delegaciji Evropske komisije (Krunska 73, Beograd)
– Dodatno predstavljanje programa biće organizovano i van Beograda, o čemu će javnost uskoro biti obaveštena.
Svi zainteresovani moraju da potvrde učešće do 8. aprila na adresu: Delegation-Serbia@ec.europa.eu, slanjem e-mail poruke sa naslovom: EIDHR Informacioni sastanak navodeći ime osobe koja će da prisustvuje kao i ime organizacije koju predstavlja.
Registraciju možete izvršiti i putem interneta na stranici Delegacije (www.europa.org.yu), tako što ćete popuniti formular koji se nalazi na baneru "STUPITE U KONTAKT".
Kako bi obezbedili dovoljno mesta za sve zainteresovane učesnike, molimo Vas da registrujete samo jednog predstavnika po organizaciji.
Uputstvo za zainteresovane aplikante možete preuzeti sa sledećih internet adresa: www.europa.org.yu i http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl
Dodatne informacije:
Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) je naslednik programa Evropska inicijativa za demokratiju i ljudska prava. Evropska inicijativa za demokratiju i ljudska prava formirana je na predlog Evropskog parlamenta 1994. godine sa ciljem unapređenja ljudskih prava i demokratskih ciljeva širom sveta. Pored ovih aktivnosti usmerenih na podršku građanskom društvu, EIDHR ima istaknutu ulogu u podržavanju međunarodnih instrumenata i mehanizama za zaštitu ljudskih prava, kao i međunarodnog sistema krivičnog prava. Raspoloživa pomoć Zajednice je takođe omogućila razvoj uloge Evropske unije kao jednog od vodećih aktera u posmatranju izbora. Oslanjajući se na svoju ključnu snagu, koja se ogleda u pružanju pomoći nezavisno od saglasnosti vlada trećih zemalja i drugih javnih organa upravljanja, glavna namena pomoći Zajednice pod instrumentom finansiranja koji je prethodio sadašnjem EIDHR bio je da podrži aktivnosti građanskog društva u promovisanju ljudskih prava i demokratije.
Mehanizmi podrške individualnim zemljama (CBSS) – nekadašnji mikro projekti – predstavljaju mehanizam koji putem malih grantova podržava aktivnosti u cilju demokratizacije. Projekte biraju, i čitavim programom samostalno upravljaju Delegacije Evropske komisije širom sveta. Ovaj program realizovan je sa velikim uspehom u zemljama Balkana od 1996 godine.
EIDHR Strategija za 2007-2010. godinu, komplementarna je sa drugim geografskim i tematskim programima, sa ciljem da podrži integrisani pristup izgrađivanja demokratije, zaštite i unapređenja ljudskih prava.
U želji da nastavi i proširi saradnju sa organizacijama građanskog društva, Evropska komisija će 17-18. aprila 2008 u Briselu pokrenuti novi Forum za građansko društvo na Zapadnom Balkanu.
Delegacija Evropske komisije
Krunska 73, 11000 Beograd
Tel: +381 11 3083200, Fax: +381 11 3083201,
e-mail: Delegation-Serbia@ec.europa.eu