Home [treninzi] Poziv za učešće na Trening seminaru namenjen omladinskim radnicima/cama, liderima/kama koji imaju...

Poziv za učešće na Trening seminaru namenjen omladinskim radnicima/cama, liderima/kama koji imaju iskustvo u primeni teatra i drame u pružanju psihosocijalne podrške mladima iz ranjivih grupa

143
0

Pozivamo vas da se prijavite za učešće na Trening seminaru od 2.-7.2. 2023. godine, u Sremskim Karlvocima, u okviru ARTYS projekta koji je podržan od strane Fondacija Tempus i kofinansiran od strane EU, a partneri na projektu su Teatro dell’Ortica iz Italije i Обединени професионалисти за устойчиво развитие UPSDA iz Bugarske. Prijava traje do 17-og januara 2023. godine. Učesnici/e će koji su primljeni biće informisani o detaljima posle 17-og januara.

Ovaj projekat je namenjen omladinskim radnicima/cama, liderima/kama koji imaju iskustvo u primeni teatra i drame u pružanju psihosocijalne podrške mladima iz ranjivih grupa i visoko motivisani/e su za primenu znanja nakon seminara u praksi. Učesnici/e treba da budu uzrasta 18+. Prednost će se dati osobama iz ranjivih grupa. Radni jezik trening seminara je engleski.

Naravno ovo neće biti jedina aktivnost, pa nas zato pratite za sve buduće objave.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, obratite nam se na: oocg.organization@gmail.com

Link ka prijavi: https://forms.gle/1FbVtXvMiBYUyCnm8