Međunarodni akademski seminar “Make tech alliance with Data Science”

0
SHARE

BEST međunarodni akademski seminari se organizuju širom Evrope, a za cilj imajuunapređenje studenata iz oblasti tehnologije i inženjerstva. Udruženje studenata tehnikeEvrope – BEST Beograd organizuje ovakav međunarodni seminar od 12. do 21. jula. već15. put zaredom a ove godine posetiće ga studenti iz 13 evropskih zemalja.

Naziv ovogodišnjeg akademskog seminara je “Make tech alliance with Data Science”.Cilj predavanja će biti da učesnici nauče šta je Data Science, gde se sve može primeniti,kako izgleda posao Data Scientist-a kao i kako izgleda biznis aspekt ovog zanimanja.Na osnovu stečenog znanja, polaznici kursa će kao završni ispit raditi studiju slučaja kojibi predstavljao realan problem sa kojim se kompanije susreću i koji bi obuhvatao sveoblasti obrađene na predavanjima.

Ovo je odlična prilika da polaznici kursa pokažu svoju kreativnost i stečeno znanje tokomseminara. Cilj seminara je između ostalog i da se proširi svest o ovom novom zanimanjukoje će u skorijoj budućnosti biti jedno od najzastupljenijih i najtraženijih zanimanja.Ono što je novitet ove godine jeste to što će jedan dan biti posvećen Data Science-u i bićeotvorenog tipa za sve studente koji imaju želju da unaprede svoje osnove o DataScience-u.

Na ovaj način, inostrani studenti će imati priliku da upoznaju srpsku istoriju, kulturu iznamenitosti. Pored obaveznog akademskog dela, studenti će imati priliku da steknunova poznanstva.

“Svake godine BEST teži da što više studenata iz cele Evrope dobije priliku da iskusikulture drugih zemalja i da pritom nauče nešto više o temama koje ih interesuju.Pet vrednosti koje se organizacija trudi da implementira u sve aspekte svog rada(fleksibilnost, prijateljstvo, zabava, napredak i učenje) su ono što pomaže u dostizanjuovog cilja.” – kaže Milica Nešković, glavni organizator seminara.

BEST (Board of European Students of Technology) je međunarodna, studentska,neprofitna, apolitična, nevladina organizacija koja studentima tehničko-tehnoloških iprirodno-matematičkih fakulteta pruža komplementarno obrazovanje, razvoj potencijala ipodršku u započinjanju karijere u struci. Ova organizacija tokom 29 godina postojanjauspešno povezuje studente, kompanije i univerzitete unapređujući i produbljujućistudentske kapacitete i potencijale.

Za više informacija o seminaru posetite internet prezentaciju projekta www.course.best.rs, kao i zvaničnuinternet stranicu Udruženja www.BEST.rs