Home [konkursi] Poziv za učešće na kursu kreativnog pisanja “Kreativna sinergija”

Poziv za učešće na kursu kreativnog pisanja “Kreativna sinergija”

59
0

Kreativna sinergija“Kreativna sinergija” je intenzivni kurs kreativnog pisanja namenjen piscima, blogerima, novinarima, scenaristima i svima ostalima koji se na bilo koji način bave pisanjem, kao i onima bez iskustva, ali sa jasnom željom i namerom da se bave pisanjem. Kurs traje tri meseca i zasnovan je na kontinuiranom individualnom i grupnom radu polaznika sa mentorima i lektorima, sa ciljem da pomogne svakom polazniku kursa da otkrije i aktivira svoje kreativne kapacitete i nauči kako da ih koristi u pisanju. Posebna pažnja posvećuje se individualnom radu sa svakim polaznikom, organizovanom u skladu sa njegovim ličnim ambicijama i ciljevima vezanim za pisanje.

 

Kurs kombinuje različite metode rada: jedan deo kursa posvećen je edukaciji, razmeni iskustava i savetodavnom radu, i realizuje se na grupnim i individualnim sastancima polaznika sa mentorima i lektorima, dok se drugi deo, koji čine praktične vežbe i zadaci, odvija putem interneta i društvenih mreža. Kurs je organizovan tako da svim polaznicima pruža svakodnevnu motivaciju i podsticaj, pomaže im da uspostave samodisciplinu u radu, i naročito forsira inovativno razmišljanje kao preduslov kreativnom pisanju izahteva iznalaženje originalnih odgovora na postavljene zadatke. Polaznici će imati slobodu da u dogovoru sa mentorom sami organizuju svoj rad i upravljaju vremenom koje će posvetiti ispunjenju obaveza i zadataka, što će im pomoći da lakše usklade pohađanje kursa sa ostalim obavezama.

Kurs kreativnog pisanja “Kreativna sinergija”mogu pohađati sve osobe starosti od 16 do 35 godina. Za one koji žive van Beograda, dostupan je poseban online kurs.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti ili zatražiti više informacija putem e-mail adrese: ksinergija@gmail.com ili putem Facebook stranice https://www.facebook.com/kreativnasinergija

Program kreativnog pisanja “Kreativna sinergija” organizuje Milan Jokić, pisac i scenarista, autor više blogova (“Skitajući sa Dunjom, “WannabeLand”, “U društvu sa Ninom”…) i predavač kreativnog pisanja u Organizaciji kreativnog okupljanja.