Home [konkursi] Konkurs za radno mesto u Ženskom prostoru

Konkurs za radno mesto u Ženskom prostoru

76
0

novi logo ZP maliUdruženje građanki Ženski prostor raspisuje KONKURS ZA RADNO MESTO KOORDINATORKE PROJEKTA ZA RAZVOJ ROMSKOG ŽENSKOG AKTIVIZMA U JUŽNOJ SRBIJI
Rok za prijavu: 31.1.2014.

 

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vreme, puno radno vreme 37.5 sati nedeljno

Pozicija: Koordinatorka projekta

Trajanje ugovora: 9 meseci, sa mogućim produženjem

Početak ugovora: 20.2.2014. 

Radno mesto: Niš, kancelarija Ženskog prostora i južna Srbija, rad na terenu

Odgovornost: Izvršnoj koordinatorki i koordinatorki programa

Kratak opis posla: Razvoj, upravljanje i realizacija aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva projekta Zajedno možemo, u skladu sa misijom, vizijom i strateškim ciljevima  Ženskog prostora 

Dužnosti i obaveze projektne koordinatorke:

 • Planiranje projektnih aktivnosti
 • Učestvanje u realizaciji projekta
 • Koordinisanje rada angažovanih na projektu 
 • Kontrolisanje realizacije projekta
 • Ocenjivanje uspešnosti projekta 

Očekivana znanja i kompetencije:

Osnovne vrednosti i vodeći principi:

 • Integritet: Doslednost u pridržavanju i promovisanju vrednosti Ženskog prostora u radu i odlukama, a u skladu sa Pravilnikom o radu Ženskog prostora
 • Profesionalizam: Kompetencija i ekspertsko znanje u oblastima relevantnim za rad
 • Kulturni senzitivitet i poštovanje različitosti: Sposobnost rada u multikulturalnom radnom okruženju vođenom feminističkim principima poštovanja različitosti, ravnopravnosti, transparentnosti, kolegijalnosti i uzajamne pomoći i podrške
 • Etičnost i vrednosti: Demonstriranje i čuvanje etičnosti i integriteta
 • Razvoj i inovativnost: Odgovornost za sopstveni razvoj i preuzimanje inicijative
 • Komunikacija i podela informacija: Olakšavanje i ohrabrivanje otvorene komunikacije i težnja ka što efikasnijoj komunikaciji
 • Rešavanje sukoba: Pokretanje razgovora o sukobima i rešavanje istih uz uvažavanje različitih osećanja i mišljenja; usmeravanje energije ka obostrano prihvatljivom rešavanju
 • Stalno učenje i podela znanja: Ohrabrivanje učenja i deljenja znanja
 • Primereno i transparetno donošenje odluka: Demonstrirano informisano i transparentno donošenje odluka

Funkcionalne kompetencije:

 • Znanje i razumevanje koncepta ljudskih prava, naročito prava žena, prava nacionalnih manjina i funkcionisanje sistema lokalnih samouprava u oblastima donošenja odluka i rodno odgovornog budžetiranja
 • Razumevanje koncepta upravljanja zasnovanog na rezultatima
 • Poznavanje i upotreba poslovnog srpskog i engleskog jezika kako usmeno tako i pisano je neophodna
 • Razumevanje i primenjivanje PRAG procedura
 • Samoinicijativnost
 • Sposobnost da razvija važne poslovne odnose i gradi timove u okviru različitih okruženja
 • Demonstrirana sposobnost samostalnog rada
 • Sposobnost rada pod pritiskom
 • Sposobnost rada u timu  

Obrazovanje:

 • Fakultetsko obrazovanje iz oblasti društvenih i/ili organizacionih nauka ili ekvivalentno neformalno obrazovanje iz oblasti društvenih i organizacionih nauka

Radno iskustvo:

 • Znanje i iskustvo o radu nevladinih organizacija je obavezno
 • Znanje i iskustvo u sarađivanju sa lokalnim samoupravama u Srbiji
 • Znanje i iskustvo u koordinaciji i vođenju progama iz oblasti ljudskih prava
 • Minimum dvogodišnje iskustvo u vođenju i/ili sarađivanju na projektima finansiranim od strane Evropske Komisije je veoma poželjno
 • Poželjno iskustvo u kreiranju programa koji se tiču prava žena i prava nacionalnih ili drugih manjina
 • Poznavanje i mogućnost primene PRAG procedura omogućava veliku prednost u konkurisanju za ovo radno mesto 

Dokumentacija za prijavu:

 1. Curriculum Vitae u evropskom formatu sa navedenim važećim kontaktima za reference (najmanje 3)
 2. Motivaciono pismo koje sadrži koherentan tekst kojim se objašnjava povezanost prethodnog radnog iskustva i radnog mesta za koje se konkuriše. Ne duže od 2 stranice teksta, pisano Ariel 11pt fontom
 3. Očekivana mesečna bruto zarada
 4. Gore navedena 3 (tri) dokumenta poslati na adresu prijave(at)zenskiprostor.org ne kasnije od 31.01.2014. u 13h