Home [treninzi] Erazmus Plus konferencija u Atini, 17. i 18. januara 2014. godine

Erazmus Plus konferencija u Atini, 17. i 18. januara 2014. godine

31
0

1378302 633766640007423 892797712 nDirektorat za obrazovanje i kulturu Evropske komisije će 17. i 18. januara 2014. godine u Atini, Grčka organizovati konferenciju za predstavljanje novog programa Evropske unije za oblast obrazovanja, mladih i sporta, pod nazivom ERAZMUS PLUS.

 

 Ovaj program će u periodu od 2014. do 2020 godine finansirati projekte saradnje koje su do sada pokrivali programi Tempus, Erazmus Mundus, Program za celoživotno učenje i Mladi u akciji.

Konferencija je namenjena predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Srbija), a na njoj će biti predstavljene mogućnosti za saradnju kroz sledeće ključne oblasti – mobilnost (za visoko obrazovanje i mlade), gradjenje kapaciteta institucija (za visoko obrazovanje), projekti namenjeni mladima i e-twinning (mogućnost koja se otvara za škole, http://www.etwinning.net). Slični informativni dani će biti održani i u Srbiji, čim budu poznati svi detalji koji se odnose na novi program, a to su pre svega budžet za nove projekte i prioriteti za konkurisanje.

Evropska komisija snosi troškove puta i hotela, ne i dnevnica, tako da oni donose i krajnju odluku o učesnicima.

Krajnji rok za popunjavanje formulara je 5.12.2013.godine..

Broj mesta je ograničen i prednost će biti data onima koji su u manjoj meri imali prilike da koriste programe Evropske unije.

Prijavu je moguće izvršiti putem formulara koji su dostupni na sledećim linkovima:

Prijava za predstavnike institucija koje se interesuju za aktivnosti namenjene mladima (raniji program Mladi u akciji):
http://www.tempus.ac.rs/sr/sign-up/?surid=91

Prijava za predstavnike osnovnih i srednjih škola:
http://www.tempus.ac.rs/sr/sign-up/?surid=92

Prijava za predstavnike visokoškolskih institucija:
http://www.tempus.ac.rs/sr/sign-up/?surid=89