Home [akcija] KONKURS ZA OBUKU 12 AKTIVISTA Iz Vranja, Vranjske Banje i Bujanovca

KONKURS ZA OBUKU 12 AKTIVISTA Iz Vranja, Vranjske Banje i Bujanovca

64
0

NVO „NEXUS-Vranje“ sprovodi projekat pod nazivom Kampanja o reproduktivnom zdravlju, finansira CARITAS Luksemburg.
Cilj projekta je poboljšati sposobnost raseljenih i vulnerabilnih grupa, fokusirajući Rome u južnoj Srbiji da zaštite svoje seksualno i reproduktivno zdravlje, kroz povećanje dostupnosti informacijama i povećano korišćenje zdravstvenih usluga koje tretiraju seksualno i reproduktivno zdravlje.

Trening je namenjen mladim ljudima romske, srpske nacionalnosti koji su otvoreni za učenje i spremni za aktivizam u lokalnoj zajednici. Datum održavanja obuke od 18. do 21. oktobra, 2013.

Uslovi za kandidate su sledeći:
– da imaju između 18 i 28 godina;
da su zainteresovani za aktivizam u zajednici;
da im je prebivalište u jednoj od opština: Vranje, Vranjska Banja, Bujanovac;
posvećenost i motivisanost za rad na projektnim aktivnostima, komunikativnost, tolerantnost, fleksibilnost, odgovornost i spremnost za rad u timu.

Odabrani kandidati će:
– dobiti obuku iz oblasti polnog i reproduktivnog zdravlja;
– steći razumevanje uticaja socijalno/rodnih kulturnih normi na poželjno ponašanje vezano za zdravlje;
– steći veštine za mobilisanje lokalne zajednice, facilitacije, veštine komunikacije;
– dobiti obuku za osmišljavanje akcija u lokalnoj zajednici kao i mogućnost timskog rada sa ostalim aktivistima, mogućnost umrežavanja i međugradske saradnje na relaciji Vranje – Vranjska Banja-Bujanovac;
– dobiti mogućnost da, kroz projektne aktivnosti, pozitivno utiču na stavove ciljne populacije (žene i mladi iz populacije interno raseljenih i Roma) o polnom i reproduktivnom zdravlju, i aktivno promovišu zdrave stilove života u lokalnoj sredini;

Obuka je besplatna, troškove učešća, smeštaja i ishrane pokriva organizator projekta
Prijave treba da sadrže kratku biografiju sa kontaktima.

Prijave možete dostaviti na e-mail nexusvranje@gmail.com ili poslati/doneti lično na adresu Nemanjina br. 21 Vranje do nedelje 6.oktobra 2013. godine do 18 časova

NEXUS kroz svoj rad promoviše različitost u pogledu pola, nacionalnosti i kulture. Pojedinci/ke iz manjinskih grupa se posebno podstiču da se prijave.

Kandidati koji budu ušli u uži krug biće pozvani na razgovor. Dodatne informacije možete dobiti na telefone: NVO „NEXUS – Vranje“ 017/431-484 i 063/689488