Home [treninzi] Poziv za učešće na treningu Zaštita i sigurnost dece i mladih u...

Poziv za učešće na treningu Zaštita i sigurnost dece i mladih u omladinskom radu

75
0

U periodu od jula 2013. do novembra 2013. godine Centar za omladinski rad, uz podršku Ministarstva omladine i sporta sprovodi projekat „VIDIM-ČUJEM-DELUJEM“ – Zaštita dece i mladih u omladinskom radu, a u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), Centrima za socijalni rad i policijom.

U okviru projekta sprovodi se nacionalni trodnevni trening sa ciljem povećanja sigurnosti i zaštite dece i mladih u omladinskom radu kroz međusektorsku saradnju, kao i kreiranje sigurnog okruženja za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade.
Projektom je predviđeno da se kroz trening obuče referenti za zaštitu i sigurnost dece/mladih unutar svojih organizacija kao i kancelarija za mlade.
Kroz projekt će biti pokrenut i proces kreiranja politika zaštite dece i mladih na nivou organizacija kao i uspostavljanje sistemske međusektorske saradnje između organizacija i državnih institucija (Centra za socijalni rad i policije). Ovaj projekat predstavlja osnovnu platformu i preduslov ka osvešćenosti problematike i proaktivno delovanje u odnosu na bezbednost mladih i zaštite njihovih prava kroz omladinski rad.
Nakon treninga, učesnici se vraćaju u svoje lokalne sredine gde imaju za zadatak da održe po jednu promotivnu radionicu sa korisnicima, volonterima i predstavnicima centara za socijalni rad i policije. Te aktivnosti kao i promocija priručnika i postera će biti propraćene putem lokalnih medija i socijalnih mreža udruženja i KZM.

Centar za omladinski rad poziva predstavnike/ce udruženja članica NAPOR-a i predstavnika/ca lokalnih kancelarija za mlade da se prijave za:
TRENING ZAŠTITE I SIGURNOSTI DECE I MLADIH U OMLADINSKOM RADU

Kriterijumi za odabir učesnika/ca:

• da dolaze iz 15 navedenih opština r.Srbije: Sombor, Kula, Novi Sad, Temerin, Bečej, Kikinda, Pančevo, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Palilula, Obrenovac, Loznica, Požarevac, Leskovac, Užice, Prijepolje, Sjenica, Zaječar, Knjaževac, Niš, Kruševac, Novi Pazar, Kragujevac, Aranđelovac;
• da su aktivni članovi organizacije članice NAPOR ili KZM koje ih nominujeda imaju iskustvo direktnog rada sa mladima u trajanju od najmanje 1 godine;
• da poseduju visoku motivaciju za unapređenje bezbednosti i sistemske brige o mladima u lokalnoj zajednici.

Napomena:
Prednost će imati udruženja koja su u članstvu NAPORa i koja su akreditovana za primenu i unapređenje standarda u programima omladinskog rada.
Prednost će imati one kancelarije koje su uključene u vođenje omladinskih klubova/centara.

Proces prijave kandidata:
Proces prijave i procene kandidata o zadovoljavanju uslova za pohađanje vrši se na sledeći način:
A) Udruženje ili kancelarija za mlade kandiduje osobu za učešće u projektu (Prilog 1). Formular treba biti potpisan i pečatiran od ovlašćene osobe ispred kancelarije za mlade ili udruženja.
B) Popunjavanje prijavnog formulara (Prilog 2) – Kandidat/kinja popunjava prijavni formular u kojem pružaju dokaze o iskustvu u direktnom omladinskom radu i motivaciji za učešće u projektu.

Popunjene formulare (prilog 1 i prilog 2) poslati najkasnije do 16.09.2013. do 12.00 časova na adresu irena.czor@gmail.com sa naznakom „Prijava za trening“.

Uslovi za učešće u programu obuke:
Nakon izvršene procene o zadovoljavanju uslova za pohađanje treninga polaznici se obavezuju na učešće u celokupnom projektu, što uključuje održavanje radionice u svojoj organizaciji/Kancelariji za mlade/lokalnoj zajednici na temu zaštite i sigurnosti dece i mladih u omladinskom radu, u koje su uključeni korisnici, volonteri i predstavnici lokalnih Centara za socijalni rad i policije. Sa modelom radionice učesnici će biti upoznati na samom treningu.

Centar za omladinski rad uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta pokriva sve troškove treninga (smeštaj, hrana, putne troškove, trenere).

Vremenski okvir:
Poziv za prijavu pohađanje treninga za obuku Referenata za zaštitu i sigurnost dece/mladih traje do 16.09.2013. godine. Proces odabira učesnika/ca za obuku će biti sproveden do 18.09.2013. godine.

Trening za referente za zaštitu i sigurnost dece/mladih, traje tri dana u periodu 25 – 28.09 2013. godine, u Novom Sadu.

Kontakt i dodatne informacije
Ukoliko želite više informacija o sprovođenju treninga u okviru projekta “„VIDIM-ČUJEM-DELUJEM“, molimo Vas kontaktirajte:

Irenu Damjanović

Centar za omladinski rad
Narodnog fronta 35/28
21000, Novi Sad
***
Tel/faks: 021/ 261 85 97
Mob: 063/ 1097-993
E-pošta: irena.czor@gmail.com
Veb stranica: www.czor.org