Home [akcija] Konkurs za izradu logotipa – Inicijativa za inkluziju VelikiMali

Konkurs za izradu logotipa – Inicijativa za inkluziju VelikiMali

87
0

Inicijativa za inkluziju VelikiMali poziva pojedince i pojedinke sa prebivalištem u Republici Srbiji da učestvuju u nagradnom konkursu za osmišljavanje i kreiranje logotipa za projekat “Jače civilno društvo – uspešna socijalna inkluzija”.

Opšte informacije o konkursu

Predlog logotipa projekta treba da sadrži naziv projekta i, u slučaju da sadrži boje, potrebno je dostaviti ga i u crno-beloj tehnici, bez narušavanja izgleda i poruke. Takođe, neophodno je da bude dostavljen sa ekstenzijom JPG, kao i da je moguće odštampati ga u A5 formatu. Autor/ka prvoplasiranog logotipa će biti u obavezi da dostavi i otvoreni fajl sa ekstenzijom .CDR/ .EPS/.AI, kao i PDF.

Nagrada za najbolji logotip iznosi 35.000 dinara.

Rok za konkurisanje je 30. maj 2013.

Predloge logotipa za projekat “Jače civilno društvo – uspešna socijalna inkluzija” možete poslati e-mailom na office@velikimali.org, sa svojim kontakt podacima (ime i prezime, broj telefona, adresa).
Svaki/a autor/ka može poslati do tri idejna rešenja.

Tokom trajanja konkursa, projektni tim će redovno pregledati sve pristigle predloge. Nakon isteka konkursa, na web site-u organizacije www.velikimali.org i stranici na Facebook-u biće objavljeni rezultati konkursa. Sa autorom/kom prvoplasiranog vizuelnog rešenja biće potpisan autorski ugovor.

Ostali učesnici/e će biti kontaktirani u slučaju da IZI VelikiMali donese odluku o korišćenju njihovog predloga vizuelnog identiteta u bilo koje svrhe.

Opšti cilj projekta “Jače civilno društvo – uspešna socijalna inkluzija” je unapređenje uloge civilnog društva u Srbiji u procesu socijalnog uključivanja dece sa teškoćama u razvoju. Specifični cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i ostvarivanjem dečjih prava, kako bi doprinele da deca sa smetnjama u razvoju imaju jednak pristup redovnom obrazovanju kao i njihovi vršnjaci i vršnjakinje iz šire populacije.

Socijalna inkluzija je društveni koncept koji podrazumeva stvaranje uslova i obezbeđivanje usluga i politika koja obezbeđuju ravnopravno učešće svih osoba u društvu i ostvarivanje njihovih prava. Ovo se posebno odnosi na osobe iz osetljivih društvenih grupa kojima je potrebna dodatna podrška sistema kako bi se ostvarila njihova socijalna uključenost, napredovanje i samostalnost. Socijalna inkluzija podrazumeva pristupačnost i efikasnost u odgovaranju na potrebe pojedinca/pojedinke ili grupe ljudi koji se nalaze u nepovoljnijem položaju ili su deo neke osetljive grupe. Sagledavanjem potreba i dobrim planiranjem jedno društvo razvija spektar usluga koje vode društvenoj koheziji. Organizacije civilnog društva imaju veoma značajnu ulogu u ovom procesu, kako u obezbeđivanju servisa podrške tako i u zastupanju za razvoj i primenu ovih usluga sa ciljem realizacije ljudskih prava. Upravo zbog svega navedenog, potreban nam je vizuelni identitet koji će na pravi način predstaviti suštinu projekta.

Inicijativa za inkluziju VelikiMali od 1999. godine radi na promociji i zaštiti prava dece sa smetnjama u razvoju u skladu sa Konvencijom UN o pravima deteta. Oblasti na koje je fokusiran naš rad su pravo dece sa smetnjama u razvoju na kvalitetno obrazovanje i pravo na život u porodici (prevencija institucionalizacije).

Projekat “Jače civilno društvo – uspešna socijalna inkluzija” realizujemo u partnerstvu sa MDRI-S. Projekat finansira Delegacija EU u Republici Srbiji u okviru EIDHR programa.