Home [treninzi] Seminar u Švedskoj – poziv za učesnike

Seminar u Švedskoj – poziv za učesnike

32
0

 

JEF Švedska i Mladi evropski federalisti Srbije (JEF Srbija) vas sa radošću obaveštavaju da je otvoren konkurs za učesnike treningu pod nazivom ‘Trening mladih lidera za Evropu’ će se održati u Švedskoj od 24. do 29. juna 2013. godine.

O projektu

Projekat ‘Trening mladih lidera za Evropu’ ima za cilj da obuči mlade aktiviste da postanu lideri i pruži im teorijsku podlogu, veštine i oruđe koji su im neophodni kako bi dizajnirali, sproveli i evaluirali efektivne aktivnosti i progame i stvorili optimum ishoda ucenja i poboljšali svoj nastup. Trening će se održati u Malmeu i okupiće 24 učesnika iz evropskih zemalja (Švedska, Srbija, Crna Gora i Makedonija). Planiran je intenzivan šestodnevni trening na kojem će biti korišćen metod neformalne edukacije kako bi se stvorilo odgovarajuće okruženje za učenje putem usredsređivanja na učenje putem iskustva, refleksije o prošlim aktivnostima učesnika, diskusija o ključnim sposobnostima lidera i novih saznanja o Evropi i evropskom građanstvu.

Trening će doprineti razvoju i proširenju mreže lidera koji poseduju veštine i motivaciju da doprinesu kvalitetu i održivosti programa mladih u Evropi. Poseban fokus treninga biće na aspektima evropskog građanstva – kako ga razumeti i promovisati. Očekuje se da se sve partnerske organizacije kasnije uključe u ispostavljanje aktivnosti promovisanja aktivnih oruđa za informisanje i aktivnu participaciju mladih.

Ovaj projekat će unaprediti angažovanost mladih na temu Evrope, posebno povezujući mlade građane i EU. On se bavi istraživanjem demokratskog života EU i izgradnjom kompetencija aktivnih građana da prate odluke koje se donose u evropskim institucijama (posebno u Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu). Osim toga, on izgrađuje sposobnosti mladih aktivista da postanu lideri, da planiraju i sprovode lokalne političke programe na temu aktivne participacije i evropskog građanstva. Projekat se usredsređuje direktno na to kako mladi ljudi mogu da oblikuju odluke koje se donose u društvu putem aktivne participacije. Ovo može biti učinjeno putem odgovarajućeg planiranja i implementacije poltičkih omladinskih radnih programa. Kako je spomenuo Peter Lauricen (Eggs in a pan), rad mladih može se takođe usredsređivati na političke probleme, poput evropske integracije, tako se ovaj aspekt omladinskog rada, po našem mišljenju, ne treba potcenjivati. Izgradnja ovih sposobnosti mladih lidera da postanu aktivni u planiranju i upravljaju projektima je primer pristupa za jačanje mladih ljudi kako bi imali potpuno učešće u demokratskom zivotu EU i njihovim matičnim zemljama. Trening predstavlja izgradnju kapaciteta svih partnerskih organizacija kako bi mogle da pruže kvalitetne aktivnosti koje se tiču Evrope. U okviru projekta biće takođe prostora za refleksiju i debatu o značaju i implikacijama politika EU na svakodnevni život mladih. Činjenica da će mladi ljudi koji dolaze iz razlicitih zemalja i pripadaju razlicitim politickim i socijalnim grupama biti na istom mestu će pružiti mogućnost za razmenu gledišta i razumevanje njihovog uticaja na lokalne situacije kao i na lokalne probleme sa evropskom dimenzijom.

Profil učesnika:

– Mladi lideri aktivni u organizacijama;

– Motivisanost za razvijanje sopstvenih kompetencija o evropskom građanstvu;

– Prisutnost tokom celokupnog treninga;

– Starost od 18 do 35 godina;

– Poznavanje engleskog jezika.

 

Finansijski uslovi

 

Kotizacija je 50 EUR po osobi i biće izuzeta iz nadoknade za putne troškove. Maksimalni iznos nadoknade za putne troškove po osobi je 70%. Limit za putne troškove za učesnike iz Srbije je 400 EUR.

Metod rada

Trening se usredsređuje na demistifikaciju evropskog građanstva i njegove efekte na živote mladih ljudi. Posle inicijalne faze treninga, biće obezbeđen prostor za razmenu i razvoj novih koncepata aktivizma mladih na temu Evrope i evropskog građanstva. Trening se obraća mladim radnicima i liderima u različitim kulturnim i društvenim okruženjima koji se suočavaju sa istim izazovom – kako približiti Evopu mladim ljudima, posebno u procesu evropske integracije. Mladi učesnici će dobiti informacije, znanje i iskustvo kako bi ih koristili kada budu predstavljali glas mladih u participativnim procesima i posebno promociji evropskog građanstva. Glavni interes učesnika jeste da poboljšaju svoju stručnost kao lidera o temi Evrope, posebno sposobnosti da približe ove ideje i uključe mnoštvo zajednica u dijalog o njima. Specifično partnerstvo organizatora iz različitih delova Evrope omogućiće razmenu iskustava o situaciji po pitanju ljudskih prava, demokratije i vladavine prava na Balkanu (kao dela pregovora o EU integracijama) i u Švedskoj.

Tokom kursa, učesnici će biti uključeni u diskusije i aktivnosti povezane sa pitanjima i procesima evropskog građanstva i participacije mladih. S obzirom na činjenicu da izgrađuje multiplikatore, trening prati aktivnu participaciju mladih kao pristup za uključivanje učesnika u planiranje i ohrabrivanje njihovog učenja. Nekoliko struktuiranih metodoloških procesa će uputiti učesnike da razumeju ulogu rada mladh i njihovu ulogu kao lidera za promovisanje evropskog građanstva.

Učesnici će biti pozvani da sami identifikuju svoje potrebe za učenjem i da im se posvete u procesu učenja, šta žele da uče i kako žele da se razvijaju. Trening ce takođe sadržati delove koji su usmereni na iskustva učesnika (iskustveno učenje), što je povezano sa praktikovanjem aktivnosti za mlade ljude na temu Evrope.

Kako se prijaviti?

Kako bi se prijavili, kandidati moraju popuniti formular za prijavu na sledećoj adresi:
http://bit.ly/109XhQJ

Za dodatne informacije, možete nam se obratiti mailom na serbia@jef.eu

Rok za dostavljanje aplikacija je 5. maj 2013. godine.