Home [njuz] Lista kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Fonda za mlade talente Republike Srbije

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Fonda za mlade talente Republike Srbije

64
0

Fond za mlade talente pri Ministarstvu omladine i sporta sa zadovoljstvom saopštava da je na 41. sednici, održanoj 25. decembra 2012. godine, doneo Odluku o usvajanju Liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa i Liste kandidata koji nisu ispunili jedan ili više uslova konkursa i/ili imaju nepotpunu dokumentaciju po Konkursu za stipendiranje najboljih studenata završnih godina: osnovnih akademskih studija ili master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Repubika Srbija, za školsku 2012/2013 godinu.

Na ovogodišnji konkurs Fonda, koji je trajao od 3. oktobra do 10. novembra 2012. godine, prijavio se 2141 kandidat, a 2046 studenata ispunjava sve uslove konkursa.

Svi kandidati koji su podneli prijave na konkurs mogu podneti primedbe Radnoj grupi Fonda najkasnije do ponedeljka, 14. januara 2013. godine.

Nakon roka predviđenog za primedbe biće utvrđena Lista dobitnika stipendije.

Liste možete preuzeti ovde.