Home [konkursi] Konkurs ”Culture Watch”

Konkurs ”Culture Watch”

45
0

Balkanska inicijativa za kulturnu saradnju, razmenu i razvoj, BICCED, koju finansira Švajcarski program za kulturu na Zapadnom Balkanu, SCP, objavljuje konkurs za prvu „Culture Watch“ nagradu.
Pozivamo novinare iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Srbije, da pošalju svoje tekstove na bilo koju temu iz oblasti kulturnih politika i menadžmenta u kulturi, koji su ili će biti objavljeni u periodu od 1. septembra 2011. godine, do 31. avgusta 2012. godine. Prijave treba poslati najkasnije do 30. septembra 2012. godine.
Novinari iz štampanih ili internet medija, sa radija i televizije, mogu učestvovati sa jednim (1) ozbiljnim, istraživačkim i analitičkim tekstom, uz koji će poslati svoju biografiju, informacije o temi koju su obradili u tekstu i opisati relevantnost svog istraživanja.

Molimo Vas da pre prijave pažljivo pročitate uputstvo.
Ukupan nagradni fond iznosi 3.700 CHF (švajcarski franci), uključujući iznos poreza u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini. Ovaj iznos će biti podeljen na sledeći način:
Prva nagrada: 2.000 CHF
Druga nagrada: 1.200 CHF
Treća nagrada: 500 CHF
Žiri može odlučiti da ne nagradi prvu nagradu i da ta sredstva podeli na više drugih ili trećih nagrada, zavisno od kvaliteta prijavljenih tekstova.
Za sve informacije i pitanja u vezi sa nagradom Culture Watch molimo vas pošaljite email na CWAward@birn.eu.com.

Uputstvo za prijavu

Više ovde…