KANCELARIJA ZA MLADE VRANjE DOBILA AKREDITACIJU ZA EVROPSKI VOLONTERSKI SERVIS – EVS

0

Kancelarija za mlade grada Vranja dobila je akreditaciju za Evropski volonterski servis – EVS u okviru programa “Mladi u akciji” Evropske unije, 17. septembra 2012. godine, kao peta opština u Srbiji. Pored ove kancelarije, u Srbiji su akreditovane i Kancelarije za mlade Obrenovac, Prijepolje, Bela Crkva i Novi Beograd, kao i 40 udruženja građana.

Ministarstvo omladine i sporta od formiranja pruža intenzivnu podršku promociji programa „Mladi u akciji“ preko tri kontakt tačke, a to su: Grupa “Hajde da”, BALKANIDEA Novi Sad i Edukativni centar Kruševac. Njihov osnovni zadatak jeste rad na unapređenju vidljivosti programa “Mladi u Akciji” u Srbiji i omogućavanje lakšeg pristupa programu zainteresovanim mladima i omladinskim organizacijama iz naše zemlje. Uvedena je, takođe, posebna budžetska linija za podršku kontakt tačkama u promociji programa i edukaciji za njegovo korišćenje (od 2008. do danas realizovana su tri konkursa i dodeljeno preko 10 miliona dinara, u procesu je i 4. konkurs). Doneto je Rešenje kojim je opredeljeno skoro 3 miliona dinara za ovu namenu, obučeno više od 700 predstavnika nevladinih organizacija, kancelarija za mlade i lokalnih samouprava za korišćenje programa „Mladi u akciji“. Organizovani su treninzi, seminari i info dani, više od 10.000 mladih je direktno informisano o mogućnostima programa, a više od 60.000 mladih indirektno. Kreiran je i poseban portal www.mladiuakciji.rs.

Evropski Volonterski Servis je deo programa “Mladi u akciji” Evropske komisije koji promoviše mobilnost mladih i neformalno učenje kroz međunarodne aktivnosti vezane za razmene mladih. Cilj je da se omogući neformalno iskustvo i učenje za mlade ljude, ohrabrujući njihovo društveno uključivanje i aktivno učestvovanje, unapređujući njihovu mogućnost za zaposlenje i dajući im mogućnost da pokažu solidarnost sa drugima. Program je otvoren za sve mlade, uzrasta od 18 do 30 godina, bez obzira na njihovo obrazovanje i prethodno iskustvo. Kroz ovaj program mladima se pruža mogućnost da kao volonteri žive i rade u drugim zemljama najduže 12 meseci.

Svaki EVS projekat za cilj ima uzajamnu podršku razvoju samog volontera i lokalne zajednice u kojoj volonter radi, čime se stiče uspostavljanje novih prijateljstava i razmene iskustava. Teme projekata su veoma široke: od zaštite životne sredine, kulturnog nasleđa, umetnosti i kulture, rada sa mladim ili starijim osobama, do sporta ili rada u omladinskim organizacijama.

Više informacija o programu možete pronaći na: http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/european-voluntary-service_en.htm

Previous articleProfesionalizacija omladinskog rada u još 25 opština
Next articleStudenti produženih masterskih studija nemaju pravo na dom iako su na Budžetu