Home omladinska politika Profesionalizacija omladinskog rada u još 25 opština

Profesionalizacija omladinskog rada u još 25 opština

83
0

Otvaranje obrazovnog programa za 25 kancelarija za mlade iz Srbije u sklopu projekta “Profesionalizacija lokalnih samouprava za upravljanje omladinskim servisima”, u organizaciji Centra za omladinski rad, biće održano 19. septembra 2012. godine sa početkom u 15.00 časova u Sremskim Karlovcima, u Ekološkom centru (Mitropolita Stratimirovića 5).

U periodu od juna 2012. do aprila 2013. godine Centar za omladinski rad, akreditovana organizacija od strane NAPOR, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije i Ministarstva omladine i sporta sprovodi projekat “Profesionalizacija lokalnih samouprava za upravljanje omladinskim servisima” u saradnji sa 25 lokalnih samouprava u Srbiji.

U okviru projekta realizuje se obuka koja obuhvata četiri modula i profesionalnu praksu posle čega koordinatori/ke Kancelarija za mlade, učesnici/ce na projektu stiču sertifikat od strane NAPOR (Nacionalane asocijacije praktičara/ki omladinskog rada) za drugi nivo zanimanja – koordinator programa omladinskog rada.

Projektom je predviđeno unapređenje profesionalizma opštinskih službi za upravljanje uslugama i servisima za mlade kroz izgradnju i ujednačavanje pristupa rada i kompetencija koordinatora Kancelarija za mlade.