Home Univerzitet umetnosti u Beogradu Fakultet primenjenih umetnosti

Fakultet primenjenih umetnosti

454
0

fpu  Adresa: Pariska 16
  Telefon: 2630 635
  Faks: 2181 214
  Sajt: http://www.arts.bg.ac.yu
  E-pošta: fpu@beotel.yu

 

O Fakultetu:
Početke savremenog i kontinuiranog školovanja umetnika do najvišeg stupnja obrazovanja u Srbiji označava osnivanje odgovarajućih visokoškolskih ustanova – Muzičke akademije i Umetničke akademije (1937), kao i Akademije za primenjene umetnosti i Akademije za pozorišnu umetnost (posle Drugog svetskog rata).

Godine 1947. osnovana je Umetnička akademija u Beogradu objedinjujući postojeće akademije. Godine 1973. dotadašnje akademije su promenile nazive u Fakultet muzičke umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti i Fakultet dramskih umetnosti, a Umetnička akademija postala je Univerzitet umetnosti.

Osnovne studije:
Smerovi
 
Unutrašnja arhitektura
Industrijski dizajn
Scenografija
Zidno slikarstvo
Kostim
Dizajn tekstila
Primenjena grafika. Atelje:
graficki dizajn
grafika i knjiga
fotografija
Primenjeno vajarstvo
Keramika

Službe fakulteta:
Dekanat Fakulteta – tel: 328 50 65

Studenska služba – tel: 262 26 13

Studentski Info:
/

Prijemni ispit

Svi kandidati za upis polažu ispit za proveru sklonosti i sposobnosti za studije na Fakultetu. Kandidati podnose 10 samostalnih radova iz oblasti primenjenih umetnosti, likovnih umetnosti i dizajna u mapi veličine 70x100cm sa punim imenom kandidata (radovi u rolnama se ne primaju).

Na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti (traje 6 dana) rade se sledeći ispitni zadaci:
– crtanje figure (svi smerovi)
– slikanje mrtve prirode (svi odseci osim odseka unutrašnja arhitektura, primenjeno vajarstvo i Industrijski dizajn)
– modelovanje prostorne kompozicije na osnovu datih elemenata (samo Unutrašnja arhitektura)
– slikanje prostorne kompozicije od prethodnog dana (samo na odseku Unutrašnja arhitektura)
– modelovanje prostorne kompozicije na osnovu datih elemenata (zadata geometrijska struktura i kolicina materijala za vajanje) – samo na odseku Industrijski dizajn
– vajanje po modelu (samo na odseku Primenjeno vajarstvo)
– rad na zadacima iz oblasti struke za koju se konkuriše

Ispit se polaže u prostorijama fakulteta, a kandidati donose na ispit sav potreban pribor za rad – crtački i drugi pribor, prema specifičnosti rada na odseku. Da bi se steklo pravo na rangiranje ispit za proveru sklonosti i sposobnosti se mora položiti. U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova na rang listi prednost će se dati kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.