Home Univerzitet umetnosti u Beogradu Fakultet muzičke umetnosti

Fakultet muzičke umetnosti

265
0

1545_unumet  Adresa: Kralja Milana 50
  Telefon: 2659887(centrala)
  Faks: 2643598
  Sajt: http://www.fmu.bg.ac.yu
  E-pošta: fmuinfo@fmu.bg.ac.yu

 

O Fakultetu:
Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, osnovan je kao Muzička akademija ukazom Ministarstva prosvete donetim 31. 3. 1937, a datumom početka rada smatra se 21. 11. 1937. kada je upriličena svečanost otvaranja i osvećenja. Utemeljenjem ove ustanove prvi put je u nacionalnim okvirima zaokružen sistem muzičkog školovanja. Dugotrajne rasprave, vočene još od početka dvadesetih godina, o potrebi da se kadrovski potencijali uspešnih i priznatih beogradskih muzičkih škola udruže nisu dale plodove, i napokon su završene osnivanjem nove ustanove, Muzičke akademije, kao državne institucije najvišeg ranga i, uporedo s njom, Srednje muzičke škole.

Početke savremenog i kontinuiranog školovanja umetnika do najvišeg stupnja obrazovanja u Srbiji označava osnivanje odgovarajućih visokoškolskih ustanova – Muzičke akademije i Umetničke akademije (1937), kao i Akademije za primenjene umetnosti i Akademije za pozorišnu umetnost (posle Drugog svetskog rata).

Godine 1947. osnovana je Umetnička akademija u Beogradu objedinjujući postojeće akademije. Godine 1973. dotadašnje akademije su promenile nazive u Fakultet muzičke umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti i Fakultet dramskih umetnosti, a Umetnička akademija postala je Univerzitet umetnosti.

Osnovne studije:
Osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB) organizovane su na deset odseka:
– Kompozicija
– Dirigovanje
– Solo pevanje
– Klavir
– Gudački instrumenti (sa glavnim predmetima: violina, viola, violončelo, kontrabas)
– Duvački instrumenti (sa glavnim predmetima: flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, truba, trombon, tuba)
– Muzikologija
– Muzička pedagogija
– Poliinstrumentalni (harfa, čembalo, orgulje, gitara, udaraljke)
– Etnomuzikologija
Na svim disciplinama omogućeno je dalje usavršavanje na diplomskim akademskim studijama i specijalističkim akasdemskim studijama u jednogodišnjem trajanju (po 60 ESPB) i trogodišnjim doktorskim studijama (180 ESPB). Diplomske (60 ESPB), specijalističke (60 ESPB) i doktorske studije (180 ESPB) organizuju se u oblasti kamerne muzike.

Službe fakulteta:
Dekanat Fakulteta – tel: 361 09 60

Biblioteka Fakulteta muzičke umetnosti osnovana je neposredno posle otvaranja Muzičke akademije 1937. godine i pripada kategoriji visokoškolskih stručnih biblioteka. Član je Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji koje objedinjuje Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković".

Studentski Info:
/

Prijemni ispit

Svi kandidati za upis polažu ispit za proveru posebnih sklonosti i sposobnosti:
Kompozicija
Klauzura
Analiza oblika i harmonije
Klavir
Kompozicija
Solfedjo
Dirigovanje
Dirigovanje
Klavir
Analiza oblika i harmonije
Solfedjo
Solo pevanje
Solo pevanje
Solfeđo
Klavir
Klavir
Solfeđo
Orgulje
Analiza oblika i harmonije
Solfeđo
Klavir
Čembalo
Čembalo
Harfa
Harfa
Solfeđo
Gitara
Gitara
Solfeđo
Udaraljke
Udaraljke
Solfeđo
Gudacki instrumenti
Violina
Kontrabas i violoncelo
Viola
Solfeđo
Duvacki instrumenti
Glavni predmet
Solfeđo
Muzikologija
Analiza oblika i harmonije
Strani jezik
Istorija muzike
Klavir
Etnomuzikologija
Analiza oblika i harmonije
Strani jezik
Klavir
Solfeđo
Etnomuzikologija
Opąta muzicka pedagogija
Analiza oblika i harmonije
Solfeđo
Klavir