Home Univerzitet umetnosti u Beogradu Fakultet likovnih umetnosti

Fakultet likovnih umetnosti

137
0

1545_unumet  Adresa: Pariska 16
  Telefon: 2630 635 
  Faks: 2181 214
  Sajt: http://www.flu.bg.ac.yu/
  E-pošta: stsluzba@flu.bg.ac.yu

 

O Fakultetu:
Početke savremenog i kontinuiranog školovanja umetnika do najvišeg stupnja obrazovanja u Srbiji označava osnivanje odgovarajućih visokoškolskih ustanova – Muzičke akademije i Umetničke akademije (1937), kao i Akademije za primenjene umetnosti i Akademije za pozorišnu umetnost (posle Drugog svetskog rata).

Godine 1947. osnovana je Umetnička akademija u Beogradu objedinjujući postojeće akademije. Godine 1973. dotadašnje akademije su promenile nazive u Fakultet muzičke umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti i Fakultet dramskih umetnosti, a Umetnička akademija postala je Univerzitet umetnosti.

Osnovne studije:
SLIKARSKI ODSEK
VAJARSKI ODSEK
GRAFIČKI ODSEK

Službe fakulteta:
Dekanat Fakulteta – tel: 21 81 214

Studenski služba – tel: 26 30 635

Studentski Info:
Studentski parlament

Prijemni ispit

Svi kandidati za upis polažu ispit za proveru posebnih sklonosti i sposobnosti.

Ispit traje 6 dana i za slikarski i grafički odsek obuhvata:
– crtanje portreta po živom modelu – 2 dana (8 časova)
– crtanje akta po živom modelu – 3 dana (12 časova)
– slikanje mrtve prirode – 1 dan (4 časa)

Za vajarski odsek:
– vajanje portreta po živom modelu – 4 dana (16 časova)
– crtanje akta po živom modelu – 2 dana (8 časova)

Pravo na rangiranje stekao je kandidat koji je položio ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova na rang listi prednost će se dati kandidatu koji je dobitnik nagrade na saveznom ili republičkom takmicenju ili je dobitnik nekog drugog priznanja istog ranga. U slučaju da dva kandidata i po ovom osnovu imaju isti broj bodova prednost će imati kandidat koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidati podnose (veličina mape je 80x100cm)::
– za slikarski odsek: najmanje pet crteža rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure) i najmanje pet radova po ličnom izboru (predeo, mrtva priroda, slobodna kompozicija i sl.)
– za grafički odsek: najmanje pet crteža rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure) i najmanje pet radova po ličnom izboru (predeo, mrtva priroda, slobodna kompozicija i sl.) od kojih su najmanje dva rada pripremljena za jednu od grafičkih tehnika ili izvedena u toj tehnici.
– za vajarski odsek: najmanje četiri vajarska rada rađena po modelu, od kojih obavezno jednu studiju glave u prirodnoj veličini i najmanje pet crteža po modelu.