Home [ knjige/tribine ] Info dan o programima Evropske unije u Srbiji

Info dan o programima Evropske unije u Srbiji

39
0

student7Kultura 2007-2013, Tempus/Erazmus Mundus/Program za celoživotno učenje, Progres, Mladi u akciji, Evropa za građane i građanke i CIP u Srbiji 20. juna u prostoru Doma omladine/Amerikana od 14 do 17.30 časova, organizujemo zajednički INFO DAN.

Interesi koji su Srbiju orijentisali u pravcu evropskih integracija nalaze se pre svega u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj sferi, a ono što možemo da koristimo kako bismo postigli napredak jesu upravo sredstva Evropske unije.

Učešće u programima EU su jedina mogućnost da se Srbija prene iz trenutne kolektivne apatije, i zauzme aktivan odnos prema aktuelnim procesima evropskih integracija, kroz odgovoran i organizovan odnos prema društvenoj stvarnosti.

Na inicijativu Kancelarije TKK, kroz sinergiju nacionalnih predstavnika programa:

Kultura 2007-2013, Tempus/Erazmus Mundus/Program za celoživotno učenje, Progres, Mladi u akciji, Evropa za građane i građanke i CIP u Srbiji 20. juna u prostoru Doma omladine/Amerikana od 14 do 17.30 časova, organizujemo zajednički INFO DAN.

Tom prilikom, predstaviće se i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, kao i specijalni gost Kancelarije TKK, Mladen Špehar iz Kulturne Kontaktne Točke Hrvatske.

Očekujemo da okupimo sve zainteresovane građane koji žele da saznaju o mogućnostima finansiranja, u razgovoru sa nacionalnim koordinatorima i iz promotivnog materijala, u okviru različitih programa Evropske unije.

Kroz učešće u programima EU, Srbija može da poveća svoj razvojni potencijal, ispolji hrabrost da promeni stare ideje i prakse, i usmeri taj potencijal ka razvijanju društva kroz inovativne projekte.

Programi EU 2007-2013: INFO DAN 20. JUN 2012. Dom Omladine, Sala Amerikana, Makedonska 22, Beograd

14.00-14.10 Uvodno obraćanje Luca Ester Kadar, šefica za informisanje, komunikaciju i medije Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji Ana Ilić, pomoćnik direktora Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

14:15-14:45 Program KULTURA 2007-2013: evropski kulturni prostor Lola Joksimović & Nevena Paunović – Kancelarija Tačka kulturnog kontakta Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije Mladen Špehar – Odjel za kulturnu kontaktnu točku Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju Ministarstva kulture Republike Hrvatske Maja Vujović, direktorka projekta (Ne)Vidljivi grad, Dah teatar (Beograd)

14:45-15:15 Program EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE: interkulturni dijalog, jačanje tolerantnosti i uzajamnog razumevanja, poštovanje kulturne i jezičke raznolikosti Selena Tasić, Grupa za međunarodnu saradnju i evropske integracije Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

15:15-15:45 Program TEMPUS/ERAZMUS MUNDUS/PROGRAM ZA CELOŽIVOTNO UČENjE: projekti za reformu i modernizaciju visokog obrazovanja, akademska razmena, usavršavanje i postdiplomske studije, razmena između regiona i ljudi, razumevanje među različitim kulturama, projekti za sve vrste obrazovnih institucija –opšte, srednje stručno, obrazovanje odraslih Sofija Dukić, zamenik nacionalnog koordinatora, Tempus kancelarija u Srbiji

15:45-16:15 Program PROGRES: zapošljavanje i socijalna solidarnost Evropske zajednice Jelena Mujčinović, savetnik i kontakt osoba za komponentu Uslovi na radu Odeljenje za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte Ministarstvo rada i socijalne politike Željko Ilić, konsultant za razvoj projekata, Forum mladih sa invaliditetom (Beograd)

16:15-16:45 Program CIP : konkurentnost i inovacije EEN – Evropska mreža preduzetništva Ana Žegarac, pomodnik direktora i menadžer projekta

WENS – Evropska mreža ambasadora ženskog preduzetništva u Srbiji Srđan Beljan, šef odeljenja za međunarodnu i međuregionalnu saradnju, edukaciju i mentoring; menadžer projekta

WEM – Mentori ženskog preduzetništva u Srbiji Sonja Manojlović, samostalni savetnik za međunarodnu i međuregionalnu saradnju ; menadžer projekta SEENECO – Program podrške klaster menadžmentu Ivana Tasić, savetnik za planiranje razvojnih dokumenata i projekata i akreditaciju; rukovodilac projekta ispred NARR Nacionalna agencija za regionalni razvoj

16:45-17:15 Program MLADI U AKCIJI: razmena, volontiranje, boravak mladih u inostranstvu,razvijanje omladinskih politika i partnerstava Srđan Mitrović, koordinator Kontakt Tačke/Grupa “Hajde da…”