Home [njuz] Prikaz praktičnih politika: Usluge za mlade na lokalnom nivou u Srbiji

Prikaz praktičnih politika: Usluge za mlade na lokalnom nivou u Srbiji

86
0

book5U okviru projekta: „Kvalitetni servisi za mlade – korak ka održivom razvoju“, koji realizuje NAPOR i USAID projekat održivog lokalnog razvoja i partneri, publikujemo: Prikaz praktičnih politika: Usluge za mlade na lokalnom nivou u Srbiji. Ovo je za sada radna verzija, pripremljena kao radni materijal za medjunarodni stručni skup.

Osiguranje kvaliteta usluga za mlade na lokalnom nivou jedno je od ključnih pitanja na putu ka kvalitetnom sprovođenju Nacionalne Strategije za mlade (NSM) i Zakona o mladima (ZoM) na lokalnom nivou. Predmet ove analize je prikaz postojećih usluga za mlade koje se nude na lokalnom nivou i sagledavanje primera dobre prakse, na osnovu čega su razvijeni predlozi za razvoj objedinjenog sistema usluga za mlade. Problem koji ispitujemo ovim dokumentom je činjenica da među pružaocima usluga za mlade nedostaju kapaciteti za primenu različitih pristupa u radu sa mladima. Dodatno, rad pružalaca nije koordinisan, niti je delovanje nekih od njih (Kancelarija za mlade, organizacije civilnog društva) integrisan u širi sistem pružanja usluga u lokalnimzajednicama. Osim toga, i dalje ne postoji jasna strategija za razvoj usluga za mlade.

 

Osnovne preporuke ukazuju na potrebu sistemske koordinacije pružanja integrisanih usluga za mlade i zajedničkog strateškog delovanja svih aktera omladinske politike u pravcu izgradnje standarda i mehanizama za osiguranje kvaliteta usluga za mlade na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Izvor: Napor