Home [njuz] 1,8 miliona evra za civilno društvo u Srbiji

1,8 miliona evra za civilno društvo u Srbiji

53
0

sample_2Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji objavila je poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti civilnog društva u ukupnoj vrednosti od 1,8 miliona evra, kojim se pozivaju kvalifikovane organizacije civilnog društva da konkurišu za finansiranje aktivnosti koje ispunjavaju kriterijume ovog poziva.

Prva informativna sesija će biti održana u Beogradu, 8. maja 2012. godine u 12 h, u Sali Amerikana Doma omladine, Makedonska 22/1

Govornici:

g. Martin Kern, Šef operacija, Delegacija EU

gđa Ivana Ćirković, direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

gđa. Svetlana Djukić, projektni menadžer, Delegacija EU

g. Marjan Gabriel, Služba za nabavke, Delegacija EU

Prioritetne oblasti ovog Poziva za podnošenje predloga su:

1. Jačanje vladavine prava

 • obezbeđenje veće transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti javne administracije i javnih službi, uz poseban akcenat na borbi protiv korupcije i postupcima javnih nabavki i kreiranja budžeta
  • unapređenje nezavisnosti, efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti u sudskoj administraciji i radu pravosuđa
  • razvijanje partnerstava organizacija civilnog društva sa relevantnim telima koja se bave borbom protiv korupcije
  • jačanje efikasnosti lokalnih razvojnih strategija i akcionih planova kroz sprovođenje konkretnih zadataka i mera usmerenih na osetljive grupe i manjine
  • podrška nezavisnim i slobodnim medijima – istraživačko novinarstvo i medijsko izveštavanje o slučajevima korupcije i organizovanog kriminala
  • jačanje regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa kroz dijalog u okviru civilnog društva

2. Građanske inicijative i jačanje kapaciteta

 • jačanje inicijativa na osnovnom lokalnom nivou, kroz donacije za male aktivnosti usmerene na konkretne lokalne potrebe
 • jačanje kapaciteta malih organizacija civilnog društva u ruralnim i udaljenim krajevima u unutrašnjosti Srbije, kroz operativne grantove i donacije za konkretne aktivnosti
 • promovisanje informisanosti i razumevanja građanskih inicijativa u javnosti, kroz javne skupove i kulturne događaje, i dodelu grantova organizacijama civilnog društva za komunikacijske aktivnosti
 • unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje usluga na lokalnom nivou kroz izgradnju kapaciteta i konkretne mere i aktivnosti
 • jačanje umrežavanja organizacija civilnog društva širom Srbije, od nacionalnog do lokalnog nivoa

Pojedinačni ugovori o donacijama će iznositi od 50 000 do 150 000 EUR, a podržani projekti će trajati od dvanaest (12) do osamnaest (18) meseci. Rok za podnošenje prijava ističe 4. jula 2012. godine, a konkursna dokumentacija je dostupna na internet stranici www.europa.rs .

Ovim pozivom za podnošenje predloga projekata pozivaju se organizacije koje pripadaju širokom spektru civilnog društva, uključujući nevladine organizacije, organizacije na nivou lokalnih zajednica, profesionalne organizacije, kulturna i umetnička udruženja i klubove, medijske asocijacije, organizacije koje predstavljaju društvene i ekonomske aktere u širem smislu (npr. udruženja potrošača, pacijenata, studenata, poslovna udruženja, itd.), aktere na tržištu rada (sindikate i udruženja poslodavaca), da predlože projekte u partnerstvu sa drugim organizacijama civilnog društva koje rade u Republici Srbiji, državama članicama EU ili zemljama u regionu, kulturnim i obrazovnim institucijama ili lokalnim samoupravama.

Informativne sesije za predstavnike organizacija civilnog društva, na kojima će biti detaljnije predstavljen ovaj poziv, biće održane tokom maja 2012. godine u sledećim gradovima:

 • Užice, 14. maj 2012, 13 h, Svečana sala Skupštine grada, Dimitrija Tucovića 52, Užice
 • Kragujevac, 15. maj 2012, 12 h, Hotel Kragujevac; Nova Sicilijana D.O.O, Kralja Petra I br 21, Kragujevac
 • Novi Sad, 21. maj 2012, 12 h, Hotel Park; Novosadskog sajma 35, Novi Sad
 • Niš, 23. maj 2012, 12 h, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju; Pariske komune bb, Niš

Kontakt:

Aleksandar Djordjević, Odnosi sa javnošću i medijima

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

+381 11 30 83 200

www.europa.rs