Home [treninzi] Trening za osnaživanje volontera/ki u pružanju podrške PLHIV zajednici i aktivnom učešću...

Trening za osnaživanje volontera/ki u pružanju podrške PLHIV zajednici i aktivnom učešću u životu lokalne zajednice

88
0

sample-21Ovaj trening je deo aktivnosti projekta ‘’Info-Savetovalište za PLHIV i mlade’’ koji sprovodi naše Udruženje od marta do decembra 2012. godine. Opšti cilj projekta je unapređenje društvenog statusa PLHIV i poboljšanje njihovog kvaliteta života kao i prevencije HIV-a među mladima na teritoriji Vojvodine. Organizovanje trodnevne obuke za osnaživanje volontera/ki u pružanju podrške PLHIV zajednici i aktivnom učešću u životu lokalne zajednice – obuhvatiće 25 učesnika/ca sa teritorije Vojvodine.

Ciljnu grupu projekta čine učenici/e srednjih škola (16-19 godina), studenti/kinje (20-24 godina) i PLHIV aktivisti/kinje sa teritorije Grada Novog Sada koji su motivisani i spremni da se uključe u aktivnosti projekta i aktivnosti Udruženja.

Teme koje će se obrađivati su: psihosocijalna podrška, inkluzija osetljivih grupa, socijalni aspekt HIV/AIDS, stigma i diskriminacija, mobilizacija lokalne zajednice, učešće i proces donošenja odluka, socijalne promene, inicijative, lobiranje. Obuku će voditi iskusne trenerice,Tamara Borovica i Jelena Vukičević.

Obuka se zasniva na metodologiji socijlanog obrazovanja i omladinskog rada u zajednici, kroz izgradnju kapaciteta učesnika/ca obuke da preuzmu aktivnu ulogu u cilju pružanja podrške PLHIV sektoru, promocije i zaštite reproduktivnog zdravlja u okviru Info-savetovališta. Čitav program se će biti posvećen grupnom procesu i izgradnji poverenja, tolerancije i pokretanje dijaloga, te kreiranju sigurne i podsticajne atmosfere za lični i socijlani razvoj svakog pojedinica/ke.

Posebna pažnja će biti usmerena na mobilizaciju lokalne zajednice i stvaranje podsticajanog okruženja za ostvarivanje socijalnih promena.

Trening će se održati u kancelarijama Udruženja, u ulici Ćirila i Metodija 21 u Novom Sadu. Projekat je podržan u okviru programa ’’Socijalna tranzicija’’ Balkanskog Fonda za lokalne inicijative – BCIF u saradnji sa Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu (Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe)

Molimo Vas da popunite upitnik u prilogu i pošaljete nam na email adresu milisav.milinkovic@gmail.com

Rok za slanje popunjeninh upitnika je 20.04. 2012. godine do 15h.

prijavni formular

radni program