Home Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

326
0

dif  Adresa: Blagoja Parovića 156
  Telefon: 3555-466; 3555-000 (centrala)
  Faks: 3541-878
  Sajt: http://www.dif.bg.ac.yu
  E-pošta: informatika@dif.bg.ac.yu

 

O Fakultetu:
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu je naučno-obrazovna institucija, koja u kontinuitetu, od 1946. godine, obrazuje visokoškolske kadrove za fizičko vaspitanje u školama, sport i rekreaciju.

Od fakultetske godine 2004. pri fakultetu su osnovani odsek sporta i odsek fizičko vaspitanje. Koreni Fakulteta sežu od 1938. godine kada je formirana prva jednogodišnja škola za obrazovanje kadrova iz naše struke, odnosno do 1939. godine kada je počela sa radom Škola za telesno vaspitanje u rangu više škole.

Od 1946. do 1953. godine radili smo kao Državni institut za fiskulturu (odatle i popularno ime DIF, koje se zadržalo do današnjih dana), zatim od 1953. do 1956. godine kao Instuitut za fizičku kulturu, u periodu od 1956. do 1963. godine kao Visoka škola za fizičko vaspitanje, 1963. godine smo primljeni u Beogradski univerzitet, od 1978. do 1988. godine  delujemo kao Fakultet za fizičko vaspitanje, od 1988. do 2000. godine kao Fakultet fizičke kulture, i od 2000. godine ime smo promenili u današnje – Faklutet sporta i fizičkog vaspitanja.Naravno, promene imena bile su posledica značajnih reformi u nastavnom planu i programima, u cilju što svrsishodnijeg obrazovanja kadrova za rad u oblasti kojom se bavimo,
pa tako 2003 godine su prihvaćeni novi nastavni planovi i programi Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja,koje omogućavaju sticanje visokog obrazovanja i zvanja za dva jasno razgraničena profila : fizičko vaspitanje i sport.Pri čemu je nastavni plan i program bio u skladu sa principima Bolonjske deklaracije.

Prosek trajanja studija iznosi 7 godina.

Osnovne studije:
Osnovne studije traju 4 godine (8 semestara).

Upis i studiranje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, kao i delovanje samog fakulteta, zasniva se na Zakonu o univerzitetu, statutu fakulteta, pravilniku o organizaciji i realizaciji nastave, i ostalim normativnim aktima fakulteta. Cilj studiranja je obrazovanje i vaspitanje stručnjaka iz različitih oblasti fizičke kulture.

Fakultet školuje kadrove za rad u školama – profesore fizičkog vaspitanja, i za rad u sportu – trenere. Školovanje se vrši kroz trogodišnje ili četvorogodišnje studije (šest ili osam semestara). Prve dve godine su zajedničke za sve studente, a u trećoj godini se student opredeljuje za jedan od dva odseka:
Odsek Sport
Odsek Fizičko vaspitanje

Završetkom studija stiče se visoka stručna sprema za rad u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji.

Službe fakulteta:
Dekanat fakulteta  – tel: 3541-707. 
Studentska služba – tel: 3541-666.
Biblioteka –  radi dvokratno od 10-12 i 13-14 časova.

Studentski Info: 
Savez studenata i Studentska unija – tel: 3555-000/ lok.104, soba 10.

Prijemni ispit

U prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Lice sa višim, odnosno visokim obrazovanjem može se upisati bez polaganja prijemnog ispita uz proveru funkcionalnih sposobnosti i zdravstvenog stanja. Ova lica se mogu upisati samo kao samofinansirajući studenti.

Kandidati za upis moraju da ispunjavaju i posebne uslove:
1. da su zdravstveno sposobni za studiranje na Fakultetu sporta i fizič kog vaspitanja (lekarski pregledi se obavljaju na Fakultetu);
2. da nisu bili oslobađani nastave fizič kog vaspitanja u toku srednjeg obrazovanja;
3. da nisu stariji od 27 godina, sem studenata sa višim, odnosno visokim obrazovanjem.

Kategorisani sportisti imaju pravo na oslobađanje jednog od četiri testa motoričkih sposobnosti. Kategorizacija se vrši prema Pravilniku o kriterijumima za kategorizaciju sportista Sportskog Saveza Srbije.

I DAN POLAGANJA:
1. TEST INFORMISANOSTI O FIZIČKOJ KULTURI I TEST  SPOSOBNOSTI – max 10 bodova
2. A) TEST ZNANJA PLIVANJA (TEST JE ELIMINACIONOG KARAKTERA) i
B) TEST SPECIFIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI U VODI – max 10 bodova

II DAN POLAGANJA:
1. TEST OPŠTIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI – max 15 bodova
2. TEST SPECIFIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI S LOPTOM – max 15 bodova
3. TEST ZA PROCENU OSEĆAJA ZA POKRET I RITAM I PROVERU MUZIKALNOSTI – max 10 bodova