Home [treninzi] k o n k u r s za prijem XX...

k o n k u r s za prijem XX generacije studenata jednogodišnjih Studija budućnosti

93
0
racunar12Beogradska  otvorena  škola r a s p i s u j e  k o n k u r s za prijem XX generacije studenata jednogodišnjih Studija budućnosti Odeljenja za napredne dodiplomske studije

Studije budućnosti Odeljenja za napredne dodiplomske studije imaju za cilj da odabranim studentima i studentkinjama pruže dodatno obrazovanje i time doprinesu formiranju samosvesnih i društveno angažovanih mladih stručnjaka i stvaranju mreže pokretača i nosilaca društvenih promena.

Izbor studenata Beogradska otvorena škola obavlja u tri faze:

I Prijavljivanje kandidata (21. maj – 29. jun 2012. godine)

Pravo prijavljivanja imaju studenti i studentkinje treće i završnih godina studija, do 27 godina starosti, koji žele da se edukuju i više angažuju u društvenom životu.

Zainteresovani studenti mogu da preuzmu formulare za prijavljivanje sa internet stranice DAUS-a i u prostorijama Beogradske otvorene škole (Masarikova 5, 16. sprat, kancelarija 1604) svakog radnog dana od 10 do 19 časova.

Neophodnu dokumentaciju studenti mogu doneti lično u prostorije Beogradske otvorene škole, svakog radnog dana od 10 do 19 časova u kancelariju 1604, poslati imejlom na adresu daus@bos.rs,  faksom na +381 (11) 3613 112, ili preporučeno poštom na adresu:

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16, 11 000 Beograd
sa naznakom: Studije budućnosti Odeljenja za napredne dodiplomske studije (DAUS)

Prilikom prijavljivanja kandidati treba da dostave:

•    popunjen prijavni formular sa fotografijom formata 3,5cm x 5cm;
•    biografiju (CV) – najviše do jedne strane;
•    dve preporuke profesora ili naučnih radnika sa univerziteta ili instituta;
•    esej „Zašto želim da postanem student DAUS-a“ (najmanje 300, a najviše 400 reči);
•    uverenje o prosečnoj oceni tokom studija ili fotokopiju stranica indeksa koje sadrže ocene na predmetima i overeni poslednji semestar;

Kandidati koji su dostavili kompletnu dokumentaciju ulaze u drugi krug selekcije, koja podrazumeva proveru znanja.

II Provera znanja (17 – 21. septembar 2012. godine)

Svi kandidati prolaze proveru znanja koja obuhvata izradu testova:
•    test opšte kulture;
•    test sposobnosti;
•    test engleskog jezika.

Na osnovu rezultata urađenih testova i prosečne ocene ostvarene tokom studija formira se rang lista kandidata koji će biti pozvani na intervju.

III Intervju i konačan izbor (24 – 28.  septembar 2012. godine)

Komisija Beogradske otvorene škole obaviće razgovor sa kandidatima koji su pozvani na intervju. Nakon intervjua, a na osnovu ostvarenog uspeha, Komisija će odabrati 35 najboljih studenata i studentkinja koji će pohađati multidisciplinarni program Studije budućnosti.

Studenti će pokrivati deo troškova realizacije Studija budućnosti Odeljenja za napredne dodiplomske studije Beogradske otvorene škole.

Više informacija o konkursu i programu Studije budućnosti možete videti na www.bos.rs/daus, dobiti na broj telefona +381 (11) 3061 577, ili putem imejla daus@bos.rs.   

Beogradska otvorena škola
DAUS – Odeljenje za napredne dodiplomske studije
Masarikova 5/16. sprat
11000 Beograd
Srbija
www.bos.rs
www.bos.rs/daus