Home Univerzitet u Beogradu Učiteljski fakultet

Učiteljski fakultet

143
0

uciteljskiifakultet  Adresa: Kraljice Natalije 43
  Telefon: 3615-225
  Faks: 641-060
  Sajt: http://www.uf.bg.ac.yu
  E-pošta: dekanat@uf.bg.ac.yu

 

O Fakultetu:
Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1993. godine,  iako obrazovanje učitelja ima tradiciju dugu 180 godina. Preteča Fakulteta je Pedagoška akademija osnovana 1972. godine u Beogradu. Fakultet ima i dva nastavna odeljenja van Beograda – u Vršcu i Novom Pazaru.

Osnovne studije:
Fakultet ima jedinstveni nastavni plan, tako da ne postoje odseci niti smerovi. Osnovne studije traju 4 godine (8 semestara). Praćenje nastave, vežbi i predavanja je obavezno kako bi se overili semestri i godine, a pored toga da bi izašli na ispit, studenti moraju da ispune i tzv. predispitne obaveze u vidu kolokvijuma, testova i seminarskih radova. Planom studija predviđeno je i organizovanje praktične nastave za studente svih godina.
Ispiti se polažu pismeno, usmeno i/ili praktično. Ispitni rokovi su januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski. Uslov za upis u narednu godinu studija određen je zakonom, a postoje i uslovni ispiti koji se ne mogu prenositi iz godine u godinu.

Službe Fakulteta 
Dekanat fakulteta – tel: 2686-787.
Studentska služba – tel: 3615-225/lok. 142, od 11-13 časova.
Biblioteka – radno vreme biblioteke i čitaonice je od 9-18 časova.
Skriptarnica i fotokopirnica se nalaze u prizemlju.

Studentski Info:
Savez studenata i Studentska unija

Prijemni ispit:

Za upis u prvu godinu osnovnih studija mogu konkurisati kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Svi kandidati polažu ispit za proveru govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti. Ovaj ispit je eliminatorni:
– Provera govornih sposobnosti – artikulacija glasova, posebno teških suglasničkih grupa – i smisla za razumevanje književnog teksta;
– Provera muzičkih sposobnosti podrazumeva pevanje pesme po slobodnom izboru i reprodukovanje zapamćenih melodijskih i ritmičkih motiva;
– Provera opšteg telesnog statusa i kretnih sposobnosti pojedinih delova tela.

Kandidati koji prođu ovaj ispit polaću testove iz srpskog jezika i književnosti (prema programu gimnazije) i opšte kulture i informisanosti.