POZIV SOCIJALNIM PREDUZEĆIMA za prijavu za finansijsku podršku

0
SHARE

work5Počev od 20. januara 2012. godine otvoren je Program finansijske podrške socijalnim preduzećima. Ovaj program je deo projekta Finansijska i savetodavna podrška za održivu socijalnu ekonomiju Srbije koji sprovodi Grupa 484 u saradnji sa UniCredit Bankom, a koji finansijski podržava UniCredit fondacija iz Milana.
Grupa 484 je posvećena razvoju i unapređenju socijalnog preduzetništva u Srbiji. Kroz projekat Foruma socijalnih preduzeća, Grupa 484 je inicirala mrežu  preduzeća (www.sens.rs) sa kojima je u neposrednom kontaktu i čije potrebe konstantno osluškuje. Upravo je iz pažljivog praćenja njihovih potreba proizašao projekat Finansijska i savetodavna podrška za održivu socijalnu ekonomiju Srbije. Ovim projektom, a uz podršku UniCredit fondacije i učešće UniCredit Banke Srbija, biće obezbeđena finansijska podrška za socijalna preduzeća u vidu mešovitih bespovratnih i kreditnih namenskih sredstava.

Polazeći od stanovišta da je model socijalnog preduzetništva značajan u društvenim, ekološkim i ekonomskim promenama, odnosno verovanja da socijalna preduzeća mogu u mnogome doprineti rešavanju društvenih problema, organizujemo program finansijske podrške za unapređenje njihovog poslovanja. Ideja programa je da se već pokrenutim socijalnim preduzećima, kao i onima koji to tek postaju i razvijaju socijalnu funkciju obezbedi finansijska podrška i tako unapredi njihovo poslovanje/društveni efekat, kao i da se primeri dobre prakse prepoznaju, podrže, promovišu i posluže kao podsticaj drugima za pokretanje sličnih inicijativa.

Ko se može prijaviti?
Program je namenjen socijalnim preduzećima* sa područja Srbije i to pre svega onima koji do sada nisu imali pristup finansijskoj podršci i subvencijama. Pojedinci, međunarodne organizacije, državne institucije i vladina tela ne ispunjavaju uslove ovog programa.

Šta program nudi?
Do 10 potencijalnih korisnika (socijalnih preduzeća) koji ispune uslove programa biće podržano mešovitim bespovratnim i kreditnim namenskim sredstvima UniCredit Banke i Grupe 484 u vrednosti od 5.000 do 20.000 evra (krediti se odobravaju u RSD). Kreditna sredstva će biti otplaćivana po povoljnoj kamatnoj stopi sa rokom do 2 godine. Socijalna preduzeća ova sredstva mogu da iskoriste za kupovinu mašina, obrtnih sredstava, za usluge i ostalo, koja bi trebalo da obezbede bolju efikasnost, unapređenje rada i/ili povećanje društvenog efekta u zajednici.

Odlučivanje
Program će biti otvoren najmanje šest meseci, a dva odbora će procenjivati prvo socijalni profil, a zatim finansijske pokazatelje socijalnih preduzeća. Kriterijumi na osnovu kojih će se procenjivati podobnost za učestvovanje u programu su: društveni cilj i njegova realizacija, zapošljavanje ranjivih grupa i pružanje usluga ranjivim grupama, saradnja u zajednici kao i ekonomske performanse i finanansijski pokazatelji. Okvirni datumi za odlučivanje o prijavama su kraj februara, kraj aprila, kao i kraj juna 2012. godine.

Prijavljivanje
Prijavljivanje se vrši slanjem mejla sa prijavom na sledeću adresu, prijava@grupa484.org.rsOva adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. . Pored popunjenog formulara potrebno je poslati i dve biografije vodećih ljudi socijalnog preduzeća. Prijavu je takođe moguće poslati i regularnom poštom na adresu Grupe 484, Pukovnika Bacića 3, 11000 Beograd. Samo kompletne prijave će biti uzete u razmatranje. Ona socijalna preduzeća koja uđu u uži izbor će biti posećena u cilju prikupljanja dodatnih informacija potrebnih za konačnu selekciju. Za dodatne informacije, molimo vas da kontaktirate Gordana Veleva, programskog koordinatora Grupe 484 na mejl adresu, gordan.velev@grupa484.org.rsOva adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. ili na brojeve telefona 011/2660-972 i 011/2660-973.

Prijavni formular možete preuzeti OVDE.

*Socijalna preduzeća (SP) mogu biti različita po organizaciji i strukturi, ali bi trebalo da imaju sledeće zajedničke karakteristike: a) primarni cilj SP je da prvenstveno ostvari socijalni učinak pre nego profit za vlasnike i akcionare; b) SP realizuje svoje aktivnosti na tržištu kroz proizvodnju roba i pružanje usluga, a na preduzetnički i inovativan način; c) SP koristi profit prvenstveno da bi ostvario socijalne ciljeve; d) SP-em se upravlja na odgovoran i transparentan način. uključujući radnike u procese odlučivanja i upravljanja, a konsultujući klijente/kupce.