Home [akcija] Organizujte kamp u Srbiji – poziv za organizatore volonterskih kampova u 2012....

Organizujte kamp u Srbiji – poziv za organizatore volonterskih kampova u 2012. godini

76
0

mjuza33Ako ste svesni nekog problema ili potrebe u vašoj sredini, čije je rešenje od javnog interesa, a, pritom, vidite da niko još uvek na to ne obraća, ili nedovoljno obraća pažnju, nemojte misliti da upravo VI SAMI to ne možete da rešite. Naravno, tu smo da vam pomognemo. Međunarodna grupa volontera će možda više koštati od unajmnjenog radnika koji njihov posao može obaviti u znatno kraćem roku, ali ne postoji način da se kupi spajanje kultura, podsticaj lokalne sredine na pozitivnu promenu i solidarnost, osećaj zajedništva, zainteresovanost medija i šire javnosti za problem i povezanost sa ostatkom sveta. Sve to je upravo ona specifičnost volonterskog kampa, koja ga je održala sada već više od 90 godina.

ROKOVI

Postoje sezonski i vansezonski kampovi, pri čemu se ovi prvi odnose na period jun-septembar, a drugi na ostatak godine. Potrebno je prijaviti kamp nekoliko meseci unapred, ako je reč o vansezonskim, odnosno do početka februara (sledeći rok je 6. februar 2012. godine), ako je reč o sezonskim. Ovaj vremenski okvir određen je sporazumno među međunarodnim volonterskim servisima, da bi zajednički odredili početak prijavljivanja volontera na kampove u svojim zemljama. Na taj način svi kampovi u isto vreme postaju dostupni volonterima širom sveta.  Volonterski servisi širom sveta su umreženi zarad obezbeđivanja standarda volonterskog kampa i zarad zaštite prava volontera i lokalnog organizatora kampa.

MIS i lokalni partner potpisuju sporazum o saradnji, kojim se obavezuju na uslove organizovanja volonterskog kampa. Sporazum je potrebno potpisati do kraja februara svake godine, što je uslov za početak saradnje. On se odnosi na sledeća prava i obaveze Mladih istraživača Srbije i lokalnog organizatora.

Zvaničan poziv preuzmite ovde.

Kamp se prijavljuje dostavljanjem pisanog dokumenta na našu adresu vss@mis.org.rs, a mi vam stojimo na raspolaganju da do predviđenog roka za prijavu pomognemo u organizaciji i razjasnimo sve vaše moguće nedoumice. Pomenuti pisani dokument treba da prati određene standarde u pisanju.

PRAVA I OBAVEZE
Obaveze MIS-VSS-a u organizaciji kampa su sledeće:
 1. Da predstavi međunarodni volonterski kamp inostranim partnerima na takozvanim “berzama” kampova koje se dešavaju prve nedelje marta svake godine u nekoj od zemalja članica Alijanse evropskih volonterskih servisa,
 2. Da obavi prijem inostranih volontera,
 3. Da obuči i pripremi koordinatora kampa i plati njegove troškove (telefonski račun, putne troškove)
 4. Da koordiniše sprovođenje projektnih aktivnosti (pre kampa – priprema, u toku kampa, posle kampa – evaluacija i izveštaj)
 5. Da doprinese promociji kampa u lokalnim i nacionalnim medijima
 6. Da potpiše ugovor sa volonterima i izda im potvrdu o volontiranju
 7. Da svoje obaveze sprovede odgovorno i bez novčane nadoknade, osim participacije koju lokalni partner uplaćuje VSS-u na ime svakog primljenog međunarodnog volontera u iznosu od 5 evra u dinarskoj protivvrednosti, u roku od 10 dana po završetku kampa.
 8. Da bude nosilac svih obaveza prema Ministarstvu rada i socijalne politke, u skladu sa Zakonom o volontiranju.
 9. Da sprovede evaluaciju volonterskog kampa sa volonterima, koordinatorima kampa, lokalnim organizatorom.
Obaveze lokalnog organizatora su da:
 1. obezbedi odgovarajući plan rada kao i plan njegovog izvođenja,
 2. organizuje smeštaj (uključujući upotrebu kuhinje i kupatila) i ishranu volontera (tri obroka dnevno),
 3. obezbedi materijal i oruđe za rad, te prevoz do mesta rada, ukoliko je to potrebno,
 4. obezbedi odgovarajuću obuku i pripreme, kako bi volonteri na najbolji način ispunili dogovorene zadatke, kao i angažuje stručna lica koja će ih obučiti za realizaciju specijalizovanih zadataka (ako se, npr. radi u arheološkom nalazištu, sa decom, starijima, itd.),
 5. primenjuje znanja i principe rada u međunarodnom volonterskom kampu, opisanih ovim priručnikom
 6. obezbedi uslove za punu zdravstvenu i materijalnu bezbednost učesnika, kako na radnom mestu, tako i u slobodno vreme, pri čemu se pod materijalnom bezbednošću podrazumeva da obezbedi prostoriju pod ključem gde volonteri mogu da ostave vredne stvari
 7. organizuje ekskurziju za učesnike volonterskog kampa,
 8. učestvuje u evaluaciji programa
 9. uplati participaciju VSS-u na ime svakog primljenog međunarodnog volontera 5 evra u dinarskoj protivvrednosti, u roku od 10 dana po završetku kampa.