Home [akcija] EVROPA tu oko nas – šta činimo da bismo bili u Evropskoj...

EVROPA tu oko nas – šta činimo da bismo bili u Evropskoj uniji

32
0

sample_2PALGO centar (Centar za javnu i lokalnu upravu), nevladina organizacija iz Beograda uz podršku Fonda za otvoreno društvo Srbija i  Ministarstva prosvete i nauke RS realizovao projekat  „EVROPA ZNAČI DA… / Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja“ čija je jedna komponenta bila usmerena na upoznavanje srednjoškolske populacije u Srbiji sa projektnim temama.
Paralelno sa analizom procesa evrointegracija Srbije u oblasti zaštite životne sredine koja je namenjena donosiocima odluka na lokalnom nivou, izrađena je i brošura EVROPA tu oko nas prvenstveno namenjena učenicima srednjih škola, ali i ostalim građanima koji žele da saznaju nešto više o ovoj temi. Brošura se bavi konkretnim promenama koje u životima građana donose evrointegracije, u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja. Takođe, u brošuri se mogu naći i rezultati istraživanja PALGO centra o stavovima mladih prema ovim procesima, kao i primeri načina na koje sami mogu da doprinesu očuvanju životne sredine. U okviru ove publikacije izlistani su i web sajtovi putem kojih učenici i građani mogu da se bliže upoznaju sa temom koja ih posebno interesuje ili da se prijave u neku od opštinskih Kancelarija za mlade, nevladinih, volonterskih ili istraživačkih organizacija kako bi ličnim angažmanom doprineli rešavanju ekoloških problema u sredini iz koje potiču.

Elektronsko izdanje publikacije EVROPA tu oko nas možete preuzeti ovde.