Home [konkursi] ISKORAK Poziv za podnošenje predloga projekata

ISKORAK Poziv za podnošenje predloga projekata

74
0

mladi12ZI-man, Zaječarska inicijativa i Nacionalna zadužbina za demokratiju vas pozivaju da se prijavite na konkurs u okviru programa malih donacija „ISKORAK“.

Cilj programa „ISKORAK“ je da mladi pokrenu rešavanje sopstvenih problema i potreba u lokalnim zajednicama kroz aktivnosti usmerene kako prema donosiocima odluka i lokalnim institucijama tako i prema građanima. Kroz ovaj program želimo da pružimo podršku inicijativama mladih koje za cilj imaju:

  • Ukazivanje na postojeće lokalne potrebe i probleme sa kojima mladi suočavaju u svojim opštinama i predlaganje konkretnih rešenja;
  • Rešavanje konkretnih problema mladih u lokalnim zajednicama kroz donošenje i sprovođenje opštinskih (gradskih) odluka ili bolju primenu već postojećih regulativa;
  • Jačanje aktivizma mladih kroz njihovu edukaciju i praktičnu primenu stečenih veština;
  • Razvoj filantropije u lokalnim zajednicama.

Za program „ISKORAK“ mogu konkurisati sve organizacije građanskog društva registrovane kao udruženja građana (šifra delatnosti 9499)  na teritoriji Republike Srbije, sa sedištem u jednom od sledećih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek i Kladovo, koje imaju iskustvo u radu sa mladim ljudima i koje su do sada učestvovale u realizaciji barem jednog projekta. Neformalne inicijative mladih, đački parlamenti i institucije koje se bave mladima, kao i udruženja građana koja deluju u navedenim opštinama ali nemaju tu sedište neće biti direktno podržani u okviru ovog programa, kao ni ostale organizacije koje se ne bave mladima. Navedene strukture mogu da budu uključene u planiranje i realizaciju projekata kao partneri.

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru programa iznose 15 000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. Organizacije mogu konkurisati za maksimalni iznos od 3 000 američkih dolara, dok minimalna svota iznosi 1 000 američkih dolara, u dinarskoj protivvrednosti. Planirano trajanje projekta je do 3 meseca.

Krajnji rok za konkurisanje je 29. decembar 2011. godine. Prijave koje pristignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje. Proces razmatranja prijava trajaće najviše 30 dana od datuma zatvaranja konkursa. Organizacije moraju da podnesu sopstveni predlog projekta u obliku prijavnog formulara koji se može naći na web prezentaciji www.iskorak.zainicijativa.org. Prijave se dostavljaju elektronskim putem ( iskorak@zainicijativa.org), regularnom poštom (Zaječarska inicijativa, Poštanski fah 162, 19 000 Zaječar) ili lično (7. septembra 2, 19 000 Zaječar).

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti asistentu na programu Dragani Čivitović ( gagac@zainicijativa.org, 019 440 225 ili 060 7 444 004).

POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA
PRIJAVNI FORMULAR
PREDLOG BUDŽETA
UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE BUDŽETA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZIP