Home [akcija] Kreiranje omladinskog imenika

Kreiranje omladinskog imenika

67
0

book9Kancelarija za mlade gradske opštine Savski venac sprovodi program kreiranje omladinskog imenika koji je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije čiji je rezultat izrada baze podataka koja će na jednom mestu obuhvatiti usluge i programe koje organizacije/institucije sa teritorije Beograda pružaju mladima.

Cilj programa je povećanje informisanosti mladih i pružanje mogućnosti mladima da na jednom mestu dođu do saznanja o svojim pravima, obavezama i mogućnostima.

Jedan od priritetnih ciljeva Akcionog plana za mlade opštine Savski venac je povećanje informisanosti mladih, stoga ovaj program ima za svrhu da mladima omogući pristup što većem broju korisnih informacija iz najrazličitijih oblasti njihovog života na jednom mestu.

Izrada ove baze o radu i programima organizacija/institucija ima za cilj da obezbedi stuktuiran, sveobuhvatan i utemeljen model informisanja mladih i treba da pruži uvid u rad, programske aktivnosti i mogućnosti koje pružaju državne ustanove, javne službe, OCD i privatnog sektora, a koje su nadležne i relevantne za oblasti života mladog čoveka koje je Nacionalna strategija za mlade prepoznala kao prioritetne.

Ukoliko imate organizaciju, tj neformalnu grupu, koja sprovodi programe za mlade i želite da se za njih, a i vas čuje, pozivamo Vas da se priključite programu. Pisite na adresu savskivenackzm@gmail.com do 22. avgusta 2011. godine.