Home [konkursi] JAVNI POZIV za OCD iz južne i jugoistočne Srbije za učešće na...

JAVNI POZIV za OCD iz južne i jugoistočne Srbije za učešće na treningu “Lokalne samouprave i OCD, osnaženi za bolju budućnost

59
0

book4Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA* iz Niša, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizuje četvorodnevni trening pod nazivom “Lokalne samouprave i OCD, osnaženi za bolju budućnost” koji će se održati u Nišu u periodu od 29. septembra do 2. oktobra 2011. godine.

Trening se održava u okviru projekta “*Lokalne samouprave i OCD, osnaženi za bolju budućnost*” a cilj treninga je edukacija, jačanje, umrežavanje i informisanje predstavnika 7 OCD i predstavnika 7 lokalnih samouprava iz južne i jugoistočne Srbije (ukupno 14 učesnika).

Ideja ovog projekta je da se okupe predstavnici 7 OCD i 7 lokalnih samouprava iz 7 opština u južnoj i jugoistočnoj Srbiji kako bi po završetku edukacionog treninga iz oblasti borbe protiv korupcije u svojim opštinama pokrenuli zajedničke inicijative na temu borbe protiv korupcije. Takođe će biti organizovano ukupno 7 lokalnih akcija u 7 različitih opština.

Kao poslednja faza projekta, predviđena je konferencija sa predstavnicima opština, medija, OCD iz južne Srbije a u cilju razmene iskustva na temu borbe protiv korupcije.

Teme na treningu će biti raznovrsne i obuhvataće prezentacije domaćih i stranih institucija koje se bave borbom protiv korupcije, međunarodnog iskustva FLARE mreže u borbi protiv korupcije, međusobnog rada i saradnje OCD i lokalnih institucija na ovu temu…

Pravo na učešće na treningu imaju sve registrovane OCD sa teritorije južne i jugoistočne Srbije (Nišavski, Pirotski, Pčinjski, Jablanički i Toplički okrug) koje su zainteresovane da zajedno radimo na povećavanju svesti i edukaciji građana na temu borbe protiv korupcije u Srbiji. Svaka OCD može da prijavi na trening najviše jednog predstavnika, koji moraju biti njihovi članovi zaduženi za obavljanje poslova na realizaciji projektnih aktivnosti ili upravljanjem organizacijom.

Prilikom odabira učesnika, pažnja će biti usmerena na motivisanost i lično iskustvo i iskustvo OCD koju predstavljaju u aktivnostima koje se tiču: legalnosti, borbe protiv korupcije, izradi kampanja, edukaciji, saradnji i zajedničkim aktivnostima sa lokalnim samoupravama i sl. Pažnja će biti obraćena i na sredinu iz koje dolaze OCD, pošto nam je cilj ravnomerno pokrivanje južne i jugoistočne Srbije. Svi troškovi treninga (smeštaj, radionice, prevoz, hrana) su pokriveni od strane organizatora. Takođe, organizator projekta nakon treninga pokriva troškove mini kampanja po opštinama iz kojih dolaze OCD učesnice treninga.

Za trening se OCD prijavljuju tako što na e-mail dostavljaju popunjeni aplikacioni formular (formular možete naći ovde.

Krajnji rok za prijavu: 15. 09. 2011. do 15h!

Popunjeni aplikacioni formular šaljite na e-mail: trening@protecta.org.rs . * Odabrane OCD i njihovi polaznici će informaciju o odabiru, agendu treninga i potrebne tehničke podatke dobiti do 18. 09. 2011.

Kontakt info za dodatne informacije: NVO PROTECTA; Tel: 018/522 788;
Fax: 018/514 360; mail: trening@protecta.org.rs ;
www.protecta.org.rs .
Adresa: TPC Kalča, Obrenovićeva bb, BI-43, 18000 Niš