Home [treninzi] Inkluzivne radionice savremenog plesa

Inkluzivne radionice savremenog plesa

52
0

logohajdedaGrupa „Hajde da...“ u saradnji sa Kulturnim centrom REX, a uz podršku Skupštine grada Beograda – Sekretarijata za kulturu i Ministarstva rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, organizuje inkluzivne radionice savremenog plesa. Radionice su namenjene svima koji su zainteresovani da otkriju i uživaju u savremenom plesu, u čaroliji pozorišnog rada i rade u mešovitoj grupi učesnika.

Savremeni ples se (za razliku od klasičnih plesova i baleta) odlikuje slobodnom formom, u kojoj sami učesnici shodno svojim predispozicijama oblikuju pokret, koji onda postaje deo zajedničke koreografije. U toku radionica pokušaćemo da upoznamo jedni druge sa dosadašnjim životnim i plesnim iskustvom, ali ćemo ići i korak dalje u težnji da učimo jedni od drugih – kako doživljavamo svoje telo, pokret, kontakt i saradnju.

Radionice

 

Radionice su namenjene mladima (starijim od 18 godina) i odraslim osobama sa invaliditetom/hendikepom (korisnicima/cama kolica, slepim i slabovidim osobama, gluvim i nagluvim osobama) profesionalnim igračima i koreografima, amaterima, drugim umetnicima, svim zainteresovanim građanima/kama Beograda (i bliže okoline)… Mogu se prijaviti osobe koje ranije nisu učestvovale u sličnim radionicama, kao i one koje bi želele da steknu novo i drugačije plesno iskustvo.

Radionice će se realizovati u periodu od 28.-30. juna 2011. godine. u Kulturnom centru REX (Jevrejska 16, Beograd) koji je (uz mobilne rampe) dostupan korisnicima kolica. Vremensko trajanje tokom dana je u proseku 4-5 sati (sa jednom do dve pauze uz osveženje).

Radionice će voditi Jovana Rakić-Kiselčić (koja već dugi niza godina kao igrač i koreograf učestvuje u inkluzivnim programima i predstavama savremenog plesa). Asistent na radionicama – Stojan Simić (koji je prošao različite plesne treninge i nastupa kao igrač u profesionalnim predstavama).

Na radionicama se neće postaviti zadatak učenja unapred osmišljene koreografije, već će se kroz proces rada kreirati plesni materijali. Cilj je da se zajedničkim radom stvori plesni jezik i tako omogući novi vid komunikacije između delova zajednice koji najčešće ne stupaju u kontakt (upravo usled teškoće da se prevaziđu prvobitne barijere i predrasude). Jedini preduslov je iskrenost, predanost i podsticaj da telo počne da govori.

Organizatori nisu u mogućnosti da obezbede personalne asistente, ali će po dogovoru za korisnike kolica koje nisu u mogućnosti da samostalno obezbede, biti organizovan prevoz do prostora za rad i nazad. Za osobe koje žive van Beograda nismo u mogućnosti da pokrijemo troškove puta, smeštaja i hrane.

Prijavljivanje

 

Kako je broj polaznika ograničen, važno je da se zainteresovane osobe prijave na vreme. To mogu da učine tako što će popunjen upitnik za učesnike/ce poslati na na e-mail hajdeda@eunet.rs ili na adresu Knez Danilova 12, Beograd. Krajnji rok za prijave je 22. jun 2011. u 14h.