Home [treninzi] Seminar „Izrada predloga praktičnih politika – mladi i nezaposlenost“

Seminar „Izrada predloga praktičnih politika – mladi i nezaposlenost“

87
0

vesti5Centar za studije socijalne demokratije Vas poziva da se prijavite za ucešce na seminaru „Izrada predloga praktičnih politika mladi nezaposlenost“, koji ce se održati uBeogradu od 25. do 27. Marta. Broj ucesnika/ca na seminaru je 25.

U poslednjih nekoliko godina nezaposlenost u Srbiji se popela na kotu od 800.000, a trećinu od ovog broja čine mladi. Procenat nezaposlenosti ljudi starosti do 30 godina iznosi 48%, i ima tendenciju rasta. Jedan od razloga je nizak stepen participacije mladih u pripremi strategija za njihovo zapošljavanje. Pored nezaposlenosti, problemi mladih su i obrazovanje koje nije usklađeno sa potrebama tržišta rada, slaba mobilnost i veoma nizak stepen participacije u procesu donošenja odluka na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Cilj seminara je povećanje kapaciteta mladih javnih funkcionera, omladine političkih partija i predstavnika civilnog društva kako bi se obezbedilo dobro upravljanje kroz poboljšanje zakonodavnog okvira, unapređivanje postojecih mehanizama javne odgovornosti i promovisanje najbolje prakse. Zbog svega navedenog, Centar za studije socijalne demokratije ce formirati neformalnu mrežu – progresivnih nevladinih organizacija, politickih partija i sindikata – koja će raditi na analizi i kreiranju predloga prakticnih politika za mlade.

Na konkurs se mogu prijaviti aktivisti/kinje Demokratske stranke, Socijaldemokratske unije, Socijaldemokratske partije Srbije, zaposleni Kancelarija za mlade i udruženja gradjana, članovi i članice sindikata, kao i polaznici/ce škola „Univerzitet socijaldemokratije“, Nedelja socijaldemokratije i „Beogradske demokratske škole“.

Nacin prijavljivanja i tehnicke informacije:

Prijavljivanje se vrši slanjem CV-a i popunjenog aplikacionog formulara na e-mail adresualeksandar.jovancic@cssd.rsThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sa naznakon „Prijava na seminar“. Konkurs je otvoren do 20. marta2011. godine u 17h. Učesnici/ce koji budu primljeni na seminar ce biti obavešteni 21. marta do20:00h. Centar ce pokriti putne troškove (70% cene karte) i troškove smeštaja za ucesnike koji nisu iz Beograda. Centar posebno ohrabruje učesnike koji nisu iz Beograda da se prijave za seminar. Prilikom odabira kandidata poštovace se kriterijumi rodne i regionalne zastupljenosti, kao i prethodna iskustva kandidata/kinja. Više informacija o programu i uslovima konkursa možete dobiti putem telefona: 065/63-555-46, ili putem navedene e-mail adrese.

Aplikacioni formular

 


 

cssd-color-SRCentar za studije socijal demokratije je neprofitna, ne-partijska, nevladina organizacija koja jeosnovana sa misijom da promoviše socijaldemokratske vrednosti i neguje i promoviše njeneprincipe: osecaj solidarnosti, težnju za ostvarivanjem društvene ravnopravnosti i proširivanjemindividualne slobode, suprotstavljanje nacionalizmu i svim šovinizmima. Pruži kvalitetnoobrazovanje i kultiviše kriticki odnos prema politici i istoriji, kao i neoliberalnom modelumodernizacije i društvenog razvoja. Ohrabruje i razvija graansku odgovornost, stvarajucikapacitete za društvene reforme. CSSD nudi znanja o istoriji, razvoju i izazovimasocijaldemokratskih ideja kroz predavanja i razne oblike diskusija na godišnjem programu„Univerzitet socijaldemokratije“ i sedmodnevnom kampu „Nedelja socijaldemokratije“. CSSD organizuje konferencije, okrugle stolove i diskusije koji pomažu formulisanju socijaldemokratskih odgovora na savremene socijalne teme.