Home omladinska politika Nacionalna agencija za mlade u Srbiji

Nacionalna agencija za mlade u Srbiji

73
0

racunar3Konferencija za novinare Grupe „Hajde da…“ – Nacionalna agencija za mlade u Srbiji, održaće se 10.3.2011. od 11 ćasova, Terazije 3, II sprat, Velika sala.

Mladi u Srbiji, kao i lokalne organizacije koje rade sa mladima, već dugi niz godina uključeni su u program „Mladi u akciji“ – ključni mehanizam EU za pospešivanje tolerantnosti, solidarnosti, aktivnog građanstva, mobilnosti i neformalnog obrazovanja među mladima Evrope. Samo za period od 2007. do 2013. godine, Evropska unija je u te svrhe izdvojila 880 miliona evra.

U ovom trenutku, Srbija ne može da u potpunosti iskoristi dobrobiti programa „Mladi u akciji“: preduslov za tako nešto jeste postojanje Nacionalne agencije za mlade, koju naša zemlja još uvek nema. Kako bi mladi Srbije što pre mogli da pristupe mogućnostima koje su na raspolaganju njihovim vršnjacima u EU, Grupa „Hajde da…“ pokrenula je javnu inicijativu za osnivanje Agencije.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati dosadašnjeg rada, preporuke sakupljene tokom konsultativnih procesa širom Srbije i naredni koraci.

Projekat finansira USAID u okviru programa „Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva“, a realizuje Institut za održive zajednice (ISC).