Home [stipendije] Stipendije State of Exit fondacije

Stipendije State of Exit fondacije

88
0

mladi13Fondacija “The State of Exit” u saradnji sa kompanijom Carlsberg Srbija po drugi put dodeljuje 25 stipendija u iznosu od 500 EUR studentima osnovnih, master i doktorskih studija Univerziteta u Novom Sadu. Konkurs je otvoren od 15. 12. 2010. do 1. 2. 2011. za studente koji planiraju studijska putovanja u inostranstvo u cilju ličnog usavršavanja, i to za aktivnosti koje će se realizovati od 20. 2. 2011. do kraja 2011.
Stipendije Fondacije “State of Exit” namenjene su sledećim vrstama mobilnosti:
studentskim razmenama (studiranju u insotranstvu) na osnovnom i postdiplomskom nivou, učešću na zimskim i letnjim školama, seminarima, konferencijama, radionicama, treninzima, kampovima, stručnoj praksi, individualno organizovanim posetama univerzitetima, laboratorijama i istraživačkim centrima, takmičenjima, učešću na festivalima u oblasti nauke, kulture, umetnosti, obrazovanja, sporta, kursevima (jezičkim, stručnim i profesionalnim), posetama međunarodnim institucijama u svrhu izrade naučnog, diplomskog, master ili doktorskog rada, učešću na međunarodnim projektima.

Uslovi za učešće na konkursu su:
– da ste student Univerziteta u Novom Sadu
– da ste tokom studiranja ostvarili prosečnu ocenu veću od 7
– da se planirano studijsko putovanje realizuje u periodu od 20. 2. 2011. do kraja 2011.

Svi zainteresovani kandidati treba da popune online prijavu na ovom linku i u njoj priloze sledeće:
– svoju biografiju (upisujući podatke u o dosadašnjem obrazovanju, eventualnom radnom i volonterskom iskustvu, eventualnim vannastavnim aktivnostima, uspesima i objavljenim radovima u odgovarajuća polja u samoj prijavi)
– prosečnu ocenu studiranja
– motivaciono pismo (max. 2000 karaktera) u kojem se obrazlaže svrha i značaj planiranog studijskog putovanja za profesionalni razvoj kandidata
– pozivno pismo – potvrda od strane relevantne organizacije ili institucije o saradnji sa kandidatom u vezi sa navedenom aktivnošću
– jedna preporuka nastavnika univerziteta koji je upoznat sa dosadašnjim radom kandidata (preporuka treba da bude skenirana, jasno vidljiva, u pdf ili doc formatu i da sadrži e-mail adresu i broj telefona nastavnika koji daje preporuku).

Prijave kandidata ocenjuje nezavisna tročlana komisija. Kandidati koji uđu u uži izbor biće o tome obavešteni mail-om najkasnije do 7. 2. 2011. i pozvani na intervju čiji će datum biti naknadno utvrđen. Na intervjuu, od kandidata može biti zatražena dokumentacija kojom se dokazuju podaci navedeni u prijavi.
Konačan izbor dobitnika stipendija biće objavljen najkasnije do 15. 2. 2011.
Svi izabrani kandidati će pre dobijanja finansijskih sredstava potpisati ugovor o stipendiranju kojim su definisana prava, obaveze i odnosi stipendista i Fondacije “The State Of Exit”.

Više informacija o konkursima, programima i projektima fondacije može se dobiti putem e-mail adrese fondacija@exitfest.org