Home [konkursi] MLADI U POKRETU -poziv za podnošenje predloga akcija

MLADI U POKRETU -poziv za podnošenje predloga akcija

69
0

Mladi2010ZI-man, Zaječarska inicijativa i Nacionalna zadužbina za demokratiju vas pozivaju da se prijavite na konkurs u okviru programa „Mladi u pokretu “.

Cilj programa „MLADI U POKRETU“ je da se podstaknu mladi ljudi da stvaraju pozitivne promene u svojim zajednicama. Kroz ovaj program želimo da pomognemo đačkim parlamentima da:

  • Ukažu javnosti na postojeće lokalne potrebe i probleme sa kojima mladi suočavaju u svojim opštinama i predlože konkretna rešenja;

  • Reše konkretan problem mladih ljudi u svojoj sredini kroz jednokratne akcije i

  • Skrenu pažnju nadležnih na konkretne probleme koji pogađaju mlade ljude i moguća rešenja.

Za program „MLADI U POKRETU“ mogu konkurisati đački parlamenti svih srednjih škola sa sedištem u jednom od sledećih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek i Kladovo.

Dva ili više parlamenata iz jedne opštine mogu zajedno konkurisati za dobijanje sredstava, pri čemu je neophodno da jedan parlament bude nosilac akcije a drugi partneri.

Organizacije mogu konkurisati za maksimalni iznos od 500 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. Ova finansijska sredstva neće biti uplaćena na račun škola, već će Zaječarska inicijativa administrirati budžete odobrenih akcija. Planirano trajanje akcija je do 2 meseca.

Krajnji rok za konkurisanje je 29. decembar 2010. godine. Prijave koje pristignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje. Proces razmatranja prijava trajaće najviše 30 dana od datuma zatvaranja konkursa. Parlamenti moraju da podnesu sopstveni predlog akcije u obliku prijavnog formulara koji se može naći na web prezentaciji www.mladi.zainicijativa.org. Formular mora biti popunjen na srpskom jeziku, elektronski ili ručno. Prijave se dostavljaju elektronskim putem (mladi@zainicijativa.org), regularnom poštom (Zaječarska inicijativa, Poštanski fah 162, 19 000 Zaječar) ili lično (7. septembra 2, 19 000 Zaječar).

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti asistentu na programu Ivani Konić (ivanak@zainicijativa.org, 019 440 225 ili 060 7 444 003).

POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA AKCIJA
PRIJAVNI FORMULAR
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZIP
BROŠURA E, MOGU I JA!