Home [treninzi] Program „Kadar da budem kadar“

Program „Kadar da budem kadar“

85
0

work3POVEZIVANJE STUDENATA SA POSLOVNOM ZAJEDNICOM
Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) i Centar za razvoj karijere i savetovanje studenta Univerziteta u Beogradu (CzRK) organizovaće od 16 – 20. decembra program obuke za mlade diplomce i studente pod nazivom “Kadar da budem kadar”.

 

Ovaj program predstavlja seriju treninga koje će, kao gostujući predavači Centra za razvoj karijere, voditi stručnjaci iz oblasti ljudskih resursa – HR menadžeri vodećih kompanija-članica Amerićke privredne komore u srbiji, a s ciljem unapređenja veština mladih diplomaca i studenata koji žele da poboljšaju svoje šanse na tržištu rada. Prvi ciklus treninga biće posvećen značajnim poslovnim temama sa kojima se svakodnevno susreću zaposleni, kao što su – istraživanje vlastitih potencijala i razvoj karijere, prezentacione i komunikacione veštine, upravljanje vremenom i timski rad.

 

Cilj programa “Kadar da budem kadar” je olakšati studentima i diplomcima izbor poslova koji će odgovarati njihovim sposobnostima i potencijalima, pomoći im da se efikasnije prilagode u promenama koje se dešavaju u svetu modernog poslovanja kao i da razviju proaktivan stav prema ličnoj i profesionalnoj budućnosti, a sa druge strane, omogućiti vodećim kompanijama u zemlji da ostvare kontakt sa vrhunski motivisanim kvalifikovanim mladim ljudima i da pomognu njihovoj tranziciji iz sveta obrazovanja u savremeni svet rada.

 

Planirano je da program pohađa 30 visoko motivisanih mladih ljudi – studenata i diplomaca Univerziteta u Beogradu – koji ce po okončanju programa dobiti jedinstveni sertifikat o pohađanju treninga.

 

Uvod u početak programa “Kadar da budem kadar” obeležiće i organizacija poludnevne konferencije na kojoj će biti predstavljeni rezultati istraživanja o zapošljivosti diplomaca Univerziteta u Beogradu kao i potrebama poslodavaca na tržištu rada u kontekstu traženih veština i znanja neophodnih za zaposlenje.

Rok za prijavu je 10. 12. 2010. godine, a elektronski formular za prijavu nalazi ovde.

 

O saradnji AmCham-a i CzRK: Saradnja CzRK-a i AmCham-a zapocela je 2008. godine s ciljem da koncept društveno odgovornog poslovanja postane integralni deo poslovnih strategija što veceg broja kompanija u Srbiji, kao i da što veci broj studenata i diplomaca Univerziteta u Beogradu stekne saznanja o savremenom poslovanju u direktnom kontaktu sa vodecim kompanijama u zemlji.

 

O AmCham-u: Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) predstavlja 160 američkih, međunarodnih i domaćih  kompanija koje su ukupno investirale preko devet milijardi eura. Misija Američke privredne komore u Srbiji jeste da promoviše najbolja američka poslovna iskustva, vrednosti i odgovorno partnerstvo između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, koje vodi ka ekonomskom razvoju kroz trgovinu i investicije.

O Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata: Centar je osnovan 5. decembra 2006. godine kao organizaciona jedinica Univerziteta u Beogradu radi obezbeđivanja delotvornog sistema podrške studentima i diplomcima u razvoju znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju ili nastavku obrazovanja, i radi povezivanja akademske i poslovne zajednice.