Home [treninzi] Program mirovnog obrazovanja osnovni Trening iz izgradnje mira

Program mirovnog obrazovanja osnovni Trening iz izgradnje mira

87
0

paintMakedonija, Ohrid, 08. – 18. 10. 2010.

Centar za nenasilnu akciju (CNA) organizuje još jedan Trening iz izgradnje mira.

Radi se o osnovnom programu mirovnog obrazovanja koji je namenjen ljudima iz regiona bivše Jugoslavije (Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije) čime se želi podvući važnost prekogranične saradnje i poticati procese razgradnje predrasuda i izgradnje međusobnog poverenja.

Na prijavljivanje se pozivaju svi oni/one koji imaju potrebu i motivaciju da nešto menjaju i deluju u svojim sredinama/društvima neovisno o godinama i profesionalnom usmerenju.

Osnovna postavka na kojoj je zasnovan celokupan koncept treninga jeste insistiranje na izraženoj ličnoj motivaciji za rad koji nije fokusiran na sticanje veština i iznalaženja „magičnih rešenja“ čijom primenom ćemo jednostavno rešiti postojeće probleme u društvu, već na intenzivan rad na sopstvenim stavovima, razmišljanjima i ponašanjima u situacijama, procesima i pitanjima relevantnim za polje izgradnje mira.

CNA trening iz izgradnje mira nudi:

  • razvijanje senzibiliteta za različite forme nasilja i diskriminacije

  • razvijanje senzibiliteta za mehanizme i dinamiku nastajanja sukoba

  • otvaranje ključnih pitanja vezanih za polje suočavanja sa prošlošću

  • osnaživanje učesnika/ca da teže modelu aktivnih građana/ki koji su svesni/e svoje odgovornosti za društvo u kome žive

  • inspiraciju i moguće ideje (nikako recepte i modele) kako se sve može delovati u društvu

Teme koje se obrađuju na treningu su: nasilje, razumevanje sukoba, suočavanje sa prošlošću, izgradnja mira, nenasilna akcija, kreativna razrada konflikta, rodne uloge/ponašanja, identitet i nacionalni identitet, različitosti, diskriminacija itd. Program je otvoren i fleksibilan, koncipiran tako da prati potrebe, mogućnosti i motivacije grupe učesnika/ca, što znači da postoji šansa da se obrade i neke druge teme, odnosno da poneka od ovde navedenih ne bude obrađena usled nedostatka potrebe, volje, spremnosti da se na njoj radi.

 

Radni jezik treninga je bosanski/hrvatski/srpski.

Koga pozivamo na prijavljivanje za trening?

Program je otvoren za sve ljude koji rade ili su aktivni u: političkim partijama, medijima, sindikatima, školskim i obrazovnim ustanovama, nevladinim organizacijama (posebno onima čije je glavno polje delovanja suočavanje sa prošlošću, izgradnja mira, promocija i zaštita ljudskih prava), udruženjima veterana rata, udruženjima porodica nestalih itd. Program je takođe otvoren i za pojedince/ke koji nisu članovi/ice niti jedne organizacije ili ustanove, a ne žele se pomiriti s društvenim nepravdama i imaju želju, motivaciju i mogućnost da rade na društvenoj promeni u sredini u kojoj žive.

Preduslovi za učešće:

  • starost iznad 21 godine (gornje starosne granice nema)

  • interes za rad na navedenim temama

  • spremnost da se svih 10 dana posvetite treningu (pošto su radionice na treningu vezane jedna za drugu, očekuje se prisustvo od prvog do poslednjeg bloka treninga. Ukoliko unapred znate da nećete biti u mogućnosti da prisustvovujete svih dana koji su predviđeni za rad, molimo vas da se ovog puta ne prijavljujete za Trening.)

  • kvalitetno popunjen priloženi upitnik (što bi značilo da mu posvetite neko vreme i potrudite se da odgovorite na pitanja, posebno pitanje motivacije)

Metode koje se koriste na CNA treningu su aktivnog i participativnog “radioničarskog” karaktera što podrazumeva otvoren prostor za disusije, rad u malim grupama, igre uloga, iskustvene vežbe itd. Ovakav metodološki pristup pretpostavlja spremnost učesnika/ca da iznose različita mišljanja i stavove, te da iz te razmene uče i obogaćuju svoja viđenja različitih stvari. Trenerski tim nije u ulozi predavača/ica, već voditelja/ica radionica sa specifičnom odgovornošću za postavljanje okvira radionice, dok je odgovornost za sam sadržaj podjednako i na učesnicima/ama i na članovima/cama trenerskog tima.

Metode korištene u radionicama teže učenju kroz iskustvo, one zahtevaju temeljit angažman učesnika/ca na intelektualnom i emocionalnom planu.

Molimo vas da imate u vidu da Program može biti dosta emotivno i fizički zahtevan, te da on nije prilika za odmor.

Tehničke i logističke informacije:

Radna satnica:

9:30 – 13:00 Prepodnevna radionica

13:00 – 16:30 Pauza za ručak i odmor

16:30 – 20:00 Popodnevna radionica

U okviru svake radionice postoji pauza od 20 minuta.

 

Princip prijavljivanja:

Ukoliko želite da učestvujete u ovom programu, molili bismo vas da popunite priloženi upitnik (koji se nalazi na poslednjoj stranici) i pošaljete nam ga najkasnije do 20. rujna/septembra 2010. godine.

emailom na adresu: cna.treninzi@nenasilje.org

ili faksom na broj: +387 (0) 33 260 875

Ukoliko u roku od dva dana ne dobijete e-mail sa potvrdom da je vaša prijava primljena, molimo vas da nam je prosledite ponovo.

Zbog velikog broja prijava koje nam redovno stižu, nismo u mogućnosti pozvati sve zainteresovane, već moramo raditi odabir pristiglih prijava. Biće odabrano 20 prijava. O ishodu odabira obavestićemo vas 24. septembra/rujna 2010. godine.

Molili bismo vas da priloženi upitnik iscrpno popunite jer nam je on glavni izvor u procesu odlučivanja i odabira aplikacija.

 

Trening će biti održan u Ohridu, u hotelu „Klimetica“ gde će za sve učesnike/ce biti obezbeđen smeštaj u dvokrevetnim sobama, sa doručkom, ručkom i večerom. Troškove smeštaja, hrane, puta i potrebnih materijala za rad pokriva organizator. Dodatne informacije prosledićemo vam nakon odabira prijava.

 

Trenerski tim za ovaj trening su:

Ana Bitoljanu (Miramida centar Skopje)

Helena Rill (Centar za nenasilnu akciju Beograd)

Nedžad Horozović (Centar za nenasilnu akciju Sarajevo)

Sanja Deanković (Centar za nenasilnu akciju Sarajevo)

Više informacija o ovom programu i radu CNA uopšte možete dobiti na našoj web stranici www.nenasilje.org

Kontakt:

Centar za nenasilnu akciju

Kranjčevićeva 33, Sarajevo

Tel: +387 (0) 33 260 876

Fax: +387 (0) 33 260 875

E-mail:  cna.treninzi@nenasilje.org

www.nenasilje.org

 

Centar za nenasilnu akciju Osnovni trening iz izgradnje mira

Ohrid, 08. – 18. 10. 2010.

UPITNIK

Napomena: Molili bismo vas da priloženi upitnik iscrpno popunite, s obzirom da nam je on glavni izvor u procesu odlučivanja i odabira aplikacija i da ga pošaljete najkasnije do 20. septembra/rujna 2010. na email adresu: cna.treninzi@nenasilje.org ili fax: +387 (0)33 260 – 875. Ukoliko u roku od dva dana ne dobijete e-mail sa potvrdom da je vaša prijava primljena, molimo vas da nam je prosledite ponovo.

 

1. Ime, prezime:

2. Kontakti:

a) ulica, broj i mesto sa poštanskim brojem:

b) fiksni telefon (sa pozivnim brojem):

c) mobilni telefon (sa pozivnim brojem):

d) fax:

e) email:

3. Datum rođenja:

4. Pol:

5. a) Zašto si zainteresovan/a za ovaj program? Šta te je potaklo da se prijaviš?

b) Šta želiš dobiti od njega?

(odgovor na ovo pitanje nam je presudan izvor informacija u procesu odabira aplikacija; iscrpnim i jasnim odgovorom na ovo pitanje povećavate šanse da učestvujete na treningu)

6. Što je za tebe društveni angažman i kako vidiš svoje mesto u tome?

7. Kojim problemima vezanim za izgradnju mira i pomirenje u svom okruženju bi želeo-la/možeš da doprineseš i zašto?

8. Jesi li već učestvovao/la na nekom programu mirovnog obrazovanja? Kom, u čijoj organizaciji?

9. Kako si saznao/la za ovaj program? (osoba i/ili organizacija od koje si saznao/la za program)

10. a) Naziv i sedište organizacije/ustanove u kojoj radiš:

b) Telefon/fax (sa pozivnim brojem), e-mail i web stranica organizacije:

11. Napiši nešto o svojoj organizaciji/ustanovi i svojoj ulozi u njoj (ukratko). Čemu bi se želeo/la više posvetiti u svojoj organizaciji/ustanovi?

12. Da li si spreman/spremna učestvovati svih deset dana na treningu?

13. Posebne potrebe:

a) u vezi s ishranom (npr. vegetarijanska, bez svinjetine, posna i sl)

b) ostale