Home [njuz] Upisne kvote i školarine privatnih fakulteta za školsku 2007/2008. godinu

Upisne kvote i školarine privatnih fakulteta za školsku 2007/2008. godinu

63
0
FAKULTET
KVOTA
ŠKOLARINA
u evrima
UNIVERZITET ''BRAĆA KARIĆ''    
Fakultet za menadžment ''Braća Karić'' 250 1.500-4.000
Fakultet za trgovinu i bankarstvo ''Janićije i Danica Karić'' 400 1.200-3.000
Fakultet za preduzetni menadžment 250 1.200-2.000
Akademija umetnosti ''Braća Karić'' 136 3.500
Fakultet za menadžment u sportu 130 1.200-2.000
Fakultet za strane jezike 100 3.000
EVROPSKI UNIVERZITET    
Fakultet za internacionalkni menadžment 50 1.200
Fakultet za evropski biznis i marketing 50
Institut za američki biznis
''MEGATREND'' UNIVERZITET PRIMENJENIH NAUKA    
Fakultet za menadžment – Zaječar 400
Fakultet za poslovne studije 500 1.180
Geoekonomski fakultet 300 1.180
Fakultet za kulturu i medije 500 1.180
Fakultet za državnu upravu i administraciju 200 1.180
Fakultet za menadžment – Valjevo 250 750
Fakultet za poslovne studije – Vršac 200 750
Fakultet za biofarming Sombor 100 750
Fakultet za umetnost i dizajn 150 2.500
UNIVERZITET U NOVOM PAZARU    
Pravni fakultet 1.000M(900Ž)
Humanistički fakultet 1.000M(900Ž)
Fakultet za informatiku i informacione tehnologije 1.000M(900Ž)
Fakultet za poslovnu ekonomiju i menadžment 1.000M(900Ž)
UNIVERZITET ''SINGIDUNUM''    
Osnovne akademske studije Univerziteta Singidunum 700 1.500
Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje 120 1.500
Fakultet za poslovnu informatiku 100 1.500
Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment 300 1.500
Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju 150 2.900
Fakultet za medije i komunikacije 180 1.990
Fakultet za primenjenu ekologiju 150 1.500
Fakultet za evropsko pravno-političke studije 200 1.380

Poslovni fakultet u Valjevu

180 1.000
Poslovni fakultet u Subotici 210 1.200
UNIVERZITET UNION    

Fakultet za industrijski menadžment

120 68.000din
Fakultet za graditeljski menadžment 560 2.000-3.000
Fakultet za dizajn 75 2.700
Fakultet za preduzetnički biznis 200 1.200
Računarski fakultet 150 2.700
Beogradska bankarska akdemija, fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije 100 3.000
Pravni fakultet 250 1.500
Fakultet za menadžment nekretnina 150 2.500
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA    
Informacione tehnologije 50 3.000
Informacione tehnologije – nastava preko Interneta 100 1.500
Menadžment IT sistema 50 1.750
Menadžment IT sistema – nastava preko Interneta 100 1.500
Marketing 50 1.750
Marketing – nastava putem interneta 100 1.500
Operacioni menadžment 50 1.750
Operacioni menadžment – nastava preko interneta 100 1.500
Grafički dizajn 30 2.900
Grafički dizajn – nastava preko interneta 50 1.900