Upisne kvote i školarine Univerziteta u Beogradu za školsku 2007/2008. godinu

0
FAKULTET
BUDŽET
SAMOFINANS.
ŠKOLARINA
u dinarima
Arhitektonski fakultet
140
100
240.000
Biološki fakultet
160
100
80.000
Geografski fakultet
140
295
61.000
Građevinski fakultet
280
180
90.000
Elektrotehnički fakultet
400
200
66.000-160.000
Mašinski fakultet
525
65
60.000
Rudarsko-geološki fakultet
230
20
30.000
Saobraćajni fakultet
280
80
Tehnološko-metalurški fakultet
280
120
50.000
Tehnički fakultet, Bor
230
300
30.000
Fakultet organizacionih nauka
300
360
110.000
Ekonomski fakultet
570
930 (sa učenjem na daljinu)
Pravni fakultet
700
900
60.000
Pravoslavni bogoslovski fakultet
150
150
80.000
Filozofski fakultet
518
205
Filološki fakultet
690
795
90.000

Fakultet političkih nauka

135
365
Fakultet bezbednosti
105
310
Učiteljski fakultet
230
120
Medicinski fakultet
450
50
125.000
Stomatološki fakultet
110
50
Farmaceutski fakultet
250
75
130.000
FASPER – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (bivši Defektološki)
200
210
60.000
Fakultet veterinarske medicine
150
60
100.000
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
90
320
Poljoprivredni fakultet
600
300
60.000
Šumarski fakultet
230
128
50.000
Matematički fakultet
260
200
80.000
Fizički fakultet
150
50
55.000
Hemijski fakultet
185
80
70.000
Fakultet za fizičku hemiju
100
40
36.000

Previous articlePrvi upisni rok univerziteta u Beogradu
Next articleUpisne kvote i školarine privatnih fakulteta za školsku 2007/2008. godinu