Home [njuz] Prvi upisni rok univerziteta u Beogradu

Prvi upisni rok univerziteta u Beogradu

52
0
FAKULTETI
PRIJEM DOKUMEN.
CENA
PRIJAVE
(dinari)
PRIJEMNI ISPIT
OBJAVLJIV. RANG LISTE
UPIS
Arhitektonski
20,21,22.06. 12.000 27.06.    
Bogoslovski 20,21,22.06. 1.800 27.06. u 10h 2.7. u 9h 2-4.07. 10-12h
Biološki   2.500      
Veterinarski 20,21,22.06. 3.500 27.06 u 10h   4,5,6.07.
Geografski 20,21,22.06.        
Građevinski 20,21,22.06. 9-14h 3.500 28.06. u 9h 29.06. u 18h 3-6.07.
FASPER   4.000      
Ekonomski 20,21,22.06. 9-15h 5.200 29.06. 9h    
ETF 20,21,22.06.(10-17h) 6.000 27.06.(matematika)
28.06.(fizika)
29.06. u 9h 5-6.07.
Mašinski 20,21,22,23,25.06.(10-14:30h)   29.06. u 10h 29.06. 19h 4-11.06.
Matematički 20,21,22.06. 9-14h 2.500 29.06. 15h 30.06. u 14h 4,5,6.07.
Medicinski 21,22.06. 9-13h 3.500 29.06. 12h 2.7.  
Poljoprivredni 20,21,22.06.   27.06. 29.06. 2-3.07. 9-13h
Pravni 20,21,22.06. 8-14h   28,29.06.    
Rudarsko
geološki
20,21,22.06. 10-14h 2.000 27.06.(mat.)
28.06.(fizika)
29.06.(hemija)
   
Saobraćajni 20,21,22.06. 3.000 27.06.(mat.)
28.06.(fizika)
   
Stomatološki 20,21,22.06. 3.500 28.06. 2.07. 5,6.07.
Tehnološko
metalurški
21,22,23.06. 3.000 28.06.(hemija)
29.06.(mat.)
30.06.(fizika)
1.07. 07-11.07.
Tehnički fakultet, Bor 20-26.06. 8-14h 3.000 27.06.(mat.) 9-12h
28.06.(fizika) 9-12h
29.06.(hem.) 9-12h
30.06.(osn. ekonomike) 9-12h
2.07. 02-10.07.
Učiteljski 20,21,22.06. 10-13h 4.000 25-26.06.(provera sklonosti i sposobnosti)
29.06.
3.07. u 12h  
Fakultet bezbednosti 20,21,22.06.   27.06. 3.07. 4,5,6.07.
FON 20,21.06.(9-16h)
22.06.(9-14h)
  28.06. u 10h(mat.)
29.06. u 10h(opšta informisanost)
1.07. 4,5,6,7.07.
FPN 20,21,22.06. 3.500 27.06. 29.06.  
Fakultet sporta 20,21,22.06.   27,28,29.06. 29,30.06. 11,12,13.06.
Farmaceutski 20,21,22.06. 9-14h 6.500 27.06. (matem.)
28.06. (hemija)
30.06. 11h 06,07,09.07.
Fizička hemija 20,21,22.06. 9-16h 2.000 29.06. u 15h 30.06. 3-15.07.
Fizički 20,21,22.06.(10-17h) 6.000 27.06.(matematika)
28.06.(fizika)
29.06. u 9h 5-6.07.
Filološki 20,21,22.06. 5.000 27,28,29.06.    
Filozofski 20,21,22.06. 9-13h 6.187 27.06.(opšta informisanost)
28.06.(pismeni ispit)
   
Hemijski          
Šumarski 20,21.06. 10-13h 3.700 27.06. 9h (matem.)
27.06. 12h (fizika)
27.06. 10h(crtanje i test sklonosti)
28.06. 9h (biologija)
30.06. 04,05,06.07.