Poziv trenerima i onima koji to žele da postanu

0

diploma.jpgCentar za demokratiju u okviru projekta „Trening za poboljšanje efikasnosti sudske prakse“ organizuje dva petodnevna treninga za 10 trenera iz oblasti unapređenja upravljanja u pravosuđu.Treninzi se održavaju u Beogradu u terminima:1) 12-17. jun 2007 i 2) 19-24. jun 2007.

Uslovi za prijavljivanje:

  • Formalno obrazovanje i praktičan rad u pravnim ili drugim društvenim naukama (završne godine osnovnih studija, post-diplomske studije),
  • Obrazovanje i iskustvo za vođenje treninga u oblastima upravljanja (reforme sistema, menadžment, odnosi sa javnošću, ljudski resursi, komunikacija, itd),
  • Motivacija za kontinuirano angažovanje u kreiranju i sprovođenju treninga u okviru pravosudnog sistema.

Svi zainteresovani kandidati najkasnije do 11. juna 2007. treba da dostave: 1) Pismo motivacije, 2) Detaljnu biografiju (CV), 3) Preporuke i druge relevantne dokumente za učešće na treningu. Biće kontaktirani isklučivo kandidati koji uđu u uži izbor.

Fond Centar za demokratiju

Terazije 3/II, 11000 Beograd, tel/faks: (011) 322 99 85, 322 33 21

E-mail: pravosudje@centaronline.org

Organizatori posebno podstiču učešće žena, etničkih manjina i drugih društveno osetljivih i marginalizovanih grupa.

Centar za demokratiju snosi troškove učešća na treningu.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Kanadske Vlade, preko Kanadske agencije za međunarodni razvoj (CIDA)

Previous articleBudite autor najbolje fotografije opštine Inđija
Next articlePrvi upisni rok univerziteta u Beogradu