Home [konkursi] Javni poziv za implementaciju LAP-a za mlade Savski venac

Javni poziv za implementaciju LAP-a za mlade Savski venac

49
0

mladiPredsednik Gradske opštine Savski venac na osnovu člana 9. Odluke o načinu sufinansiranja programa nevladinih organizacija, udruženja, društava i ustanova iz budžeta Gradske opštine Savski venac za 2010. godinu upućuje JAVNI POZIV  nevladinim organizacijama, udruženjima, društvima i ustanovama sa teritorije grada Beograda za implementaciju Lokalnog Akcionog Plana za mlade GO Savski venac za sufinansiranje programa iz budžeta GO Savski venac za 2010. godinu.

Predlagači pojedinačnih programa preuzimaju prijavni obrazac sa propisanim uslovima za učestvovanje u postupku  Javnog poziva i obrazac predloga programa sa budžetom sa zvaničnog internet sajta : www.savskivenac.rs и сајта Канцеларије за младе www.mladisavskivenac.org.rs i dostavljaju u dva originalna primerka, u štampanoj formi u zatvorenoj koverti (obavezno i u elektronskom obliku na CD – u) na pisarnici  Gradske opštine Savski venac ili poštom – Komisiji  za omladinski aktivizam- programi Kancelarije za mlade, ul. Kneza Miloša 69, sa naznakom – Program za implementaciju Lokalnog Akcionog Plana za mlade GO Savski venac  za 2010.godinu.

Rok za podnošenje predloga programa je  17.jul 2010. godine.

Osoba za kontakt Emilija Jovanović 011 2061 749.

Preuzmite pun tekst javnog poziva , kao i prijavni obrazac sa propisanim uslovima za učestvovanje u postupku javnog poziva i obrazac predloga programa sa budžetom.