Home [konkursi] Konkurs za clanove odbora Omladinskog Fonda Obrenovac

Konkurs za clanove odbora Omladinskog Fonda Obrenovac

72
0

vesti2Omladinski fond je program za dodelu novcanih sredstava projektima koje pokrecu i vode mladi. Omladinski fond se zasniva na volonterskom radu grupe mladih ljudi (odbor) i finansijskoj podršci neformalnim grupama koje imaju za cilj unapredjivanje života mladih ljudi. Ideja Omladinskog fonda je da prikupi novcana sredstva da bi omogucila mladim ljudima da sprovedu svoje ideje u svojоj lokalnoj zajednici. Omladinski fond donosi odluke u skladu sa utvrdjenim kriterijumima oformljenim na osnovu potreba lokalne zajednice. Odbor Omladinskog fonda je sacinjen od mladih ljudi koji imaju razlicito etnicko poreklo, nacionalno i religijsko opredelenje, kao i razlicito obrazovanje.

Da li si ti osoba koja MOŽE i ŽELI da ucestvuje u vodjenju omladinskog fonda i donosi odluke?
Da podržava druge mlade i da ucestvuje u razvoju aktivizma mladih?
Da li želiš da se obuciš za rad u fondaciji i dobiješ sertifikat?
Imaš od 16-25 godina

Ako se prijaviš evo šta te ceka:
– Obuka za vodjenje omladinskog fonda (rad u fondaciji)
– Sastavljanje prioriteta rada Omladinskog fonda
– Priprema za nastupe u medijima
– Info sastanci
– Otvaranje konkursa i promocija
– Prijem aplikacija, citanje aplikacija i odabir aplikacija za intervju
– Intervjui i sastanak grupe nakon održanih intervjua (povratn informacije sa intervjua)
– Donošenje odluka
– Obaveštavanje odbijenih i prihvacenih
– Potpisivanje ugovora / dodela sredstava
– Nadgledanje projekata (monitoring)
– Evaluacija i Izveštavanje

Prijava treba da sadrži motivaciono pismo ( najduže jedna A4 strana ) i osnovne informacije o tebi.
Za dodatne informacije možeš se obratiti: Kancelariji za mlade Gradske opštine Obrenovac ( SKC Obrenovac, Kralja Aleksandra Prvog 63 ), na tel. 011 8724205 ili putem na e-mail adrese: kzm.obrenovac@yahoo.com

Rok za prijavu je 21. jun, a intervjui ce biti 25. juna 2010.