Home [stipendije] Stipendije za medicinsko obrazovanje Roma

Stipendije za medicinsko obrazovanje Roma

58
0

news3Institut za otvoreno društvo i Fond za otvoreno društvo u okviru Zdravstvenog programa u saradnji sa Programom stipendija Romskog obrazovnog fonda od ove godine prvi put kod nas, pokreću Program stipendiranja obrazovanja Roma u oblasti zdravlja. Program je namenjen pripadnicima romske nacionalne manjine koji završavaju 8. razred osnovne škole i žele da upišu srednju medicinsku školu.

Za stipendiju mogu da konkurišu i srednjoškolci i studenti koji se obrazuju na privatnim i državnim srednjim školama, privatnim i državnim akreditovanim fakultetima i visokim školama u oblasti medicine, farmacije, stomatologije i drugih zdravstvenih oblasti.

Stipendija obuhvata školarinu, troškove kupovine udžbenike i druge troškove. Rok za prijavljivanje za stipendiju je: 30.maj 2010.

Program je podržalo Ministarstvo za prosveti i Ministarstvo za zdravlje. Ideja je da nakon tri godine država u potpunosti preuzme program.

Značaj programa je obezbeđivanje boljeg života pripadnicima romske manjine. Povećanje broja medicinskih radnika romske nacionalnosti jedan je od najefikasnijih načina borbe protiv diskriminacije i kršenja ljudskih prava u oblasti zdravlja.

Više informacija na internet sajtu Fonda za otvoreno društvo ili sajtu Romskog obrazovnog fonda.