Home [konkursi] KONKURS ZA NAJBOLjU OMLADINSKU AKCIJU U 2009. GODINI „LOKAKCIJA 09“

KONKURS ZA NAJBOLjU OMLADINSKU AKCIJU U 2009. GODINI „LOKAKCIJA 09“

47
0

Cilj konkursa za najbolju omladinsku akciju sprovedenu u 2009. godini je da ohrabri i motiviše mlade ljude na aktivniju ulogu u okviru svoje lokalne zajednice (radi podsticanja izveštavanja i promocije omladinskog aktivizma, naročito u sredinama van Beograda i Novog Sada), da poveća prisustvo aktivnosti mladih i da poveća stepen demokratičnosti lokalnih sredina kroz veće učešće mladih. Konkurs „LokAkcija“ sastavni je deo projekta „Učešće mladih u kreiranju vesti o mladima“ koje finansira Ministarstvo omladine i sporta, a sprovodi udruženje građana Grupa Proces. Ovaj projekat, kao deo procesa implementacije Nacionalne strategije za mlade, direktno utiče na podsticanje aktivizma mladih u oblasti informisanja o mladima, a pre svega informiše same mlade o važnosti njihovog aktivnog učešća u kreiranju te slike. Ovaj projekat usmeren je na dva od ukupno jedanaest opštih strateških ciljeva Nacionalne strategije za mlade, a to su: „podsticati mlade da aktivno učestvuju u društvu“ i „razvijati saradnju mladih i obezbeđivati uslove za učešće u donošenju odluka kroz održiv institucionalni okvir, a na osnovu potreba mladih i u partnerstvu sa mladima“.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI
Pravo konkurisanja imaju registrovana udruženja (omladinska udruženja i udruženja koja se bave mladima), neformalne grupe, školski parlamenti, lokalne samouprave koje su podstakle aktivizam mladih, kompanije, preduzeća i preduzetnici koji su podstakli aktivizam mladih i pojedinci na teritoriji Republike Srbije, koji dostave potrebnu dokumentaciju u propisanom roku. Rok za slanje konkursne dokumentacije je 28. februar do 17 časova.

PODNOŠENjE PRIJAVE
Obrazac za podnošenje prijave na konkurs može se preuzeti sa internet prezentacije Grupe Proces www.grupaproces.org, a za učešće u izboru najbolje omladinske akcije u 2009. godini potrebno je dostaviti:
·    Popunjen obrazac koji sadrži dve strane sa sledećim informacijama:
o    Šta se dogodilo, o čemu se radi u akciji?
o    Šta je cilj akcije i kome je namenjena?
o    Ko je organizovao akciju, ko je bio uključen?
o    Kada i gde se dogodila omladinska akcija?
o    Ko je finansirao akciju i u kom iznosu?
o    Da li je akcija nastavljena / da li su vidljivi efekti?
o    Biografiju organizacije ili pojedinca koji su realizovali akciju
·    Tri do pet fotografija sa kandidovane omladinske akcije;
·    Informacije o tome gde je moguće dobiti više informacija o omladinskoj akciji: dostaviti pres kliping, internet stranicu i slično.

Napomena: jedno udruženje, neformalna grupa, školski parlament, lokalna samouprava, kompanija, preduzeće ili preduzetnik mogu da učestvuju na konkursu samo sa jednom realizovanom akcijom.

GDE I KAKO SE ŠALjU PRIJAVE?
Potrebnu dokumentaciju je neophodno poslati elektronski na adresu lokakcija@grupaproces.org. Za sva pitanja u vezi sa procedurama prijavljivanja na konkurs „LokAkcija“ zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail office@grupaproces.org ili telefonom na broj 069/322 33 21.

KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJBOLjE OMLADINSKE AKCIJE
U obzir dolaze realizovane akcije u toku 2009. godine. Najvažniji kriterijumi koji će biti uzeti u obzir prilikom izbora najbolje omladinske akcije u 2009. godini su ostvarivanje uticaja i pokretanje pozitivnih dešavanja u lokalnoj sredini, uključivanje mladih u rešavanje problema lokalne zajednice i unapređenje kvaliteta života mladih, kreativnost i inovativnost akcije, kao i medijska atraktivnost i informativnost realizovane akcije.

OBAVEŠTENjE O REZULTATIMA KONKURSA
Najbolju omladinsku akciju izabraće žiri sastavljen od predstavnika lokalnih medija u Srbiji koji su aktivno uključeni u realizaciju projekta „Učešće mladih u kreiranju vesti o mladima“: Somborske novine- Sombor; TV Leskovac – Leskovac;  Televizija Kragujevac;  RTV Pobjeda- Kruševac;  Čačanski Glas – Čačak; Radio Luna – Užice;  „Subotičke novine“ – Subotica; TV – Vladičin Han; Radio Zrenjanin- Zrenjanin i RTV Lav i IN – Vršac.

Rezultati konkursa biće objavljeni 15. marta na internet prezentaciji Grupe Proces www.grupaproces.org

Proglašenje najbolje lokalne omladinske akcije i dodela nagrada biće organizovani na završnom skupu u Beogradu tokom marta, a tačan datum i mesto biće naknadno objavljeni.